bip

Strefa absolwenta

Biuro Karier

Biuro Karier przy Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych w Kielcach realizuje działania w pięciu płaszczyznach aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów uczelni:

Płaszczyzna 1

Działania skierowane na aktywizację zawodową studentów i absolwentów – przede wszystkim zbieranie i dostarczanie ofert pracy stałej i czasowej w kraju i zagranicą, ofert staży i praktyk zawodowych.

Płaszczyzna 2

Działania skierowane na podnoszenie kwalifikacji studentów i absolwentów – dostarczanie informacji o kursach i szkoleniach podnoszących kwalifikacje oraz organizacja takowych.

Płaszczyzna 3

Działania skierowane na podnoszenie poziomu wiedzy o rynku pracy i możliwościach, które stwarza rynek pracy naszym studentom i absolwentom, przede wszystkim – prowadzenie doradztwa zawodowego indywidualnego i zbiorowego.

Płaszczyzna 4

Działania w tej płaszczyźnie skierowane są do potencjalnych pracodawców i mają na celu pomoc w znalezieniu osób na konkretne stanowisko pracy.

Płaszczyzna 5

Działania skierowane na monitoring losów absolwentów- prowadzenie badań dotyczących sytuacji naszych absolwentów na rynku pracy.

Zapraszamy do udziału
w badaniu losów absolwentów !

Kontakt z Biurem Karier

Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
ul. Ponurego Piwnika 49 /obok I Urzędu Skarbowego/
25 – 666 KIELCE
Biuro Karier, Pokój: A – 22

TELEFON: 41 / 345 85 88 wew. 106
EMAIL: biurokarier@stans.edu.pl

Biuro Karier działające przy Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych w Kielcach jest otwarte na wszelkie formy współpracy. Zachęcamy Państwa do przesyłania swoich ofert pracy, praktyk oraz staży, zamieścimy je na naszej stronie internetowej.

Prześlij ofertę za pomocą formularza online


Ogólnopolska Gra o Karierę 2022

W tym roku po raz kolejny organizowana jest ogólnopolska Gra o Karierę. Wydarzenie powstałe z inicjatywy Komisji ds. Akademickich Biur Karier przy KRASP odbędzie się w dniach 16-20 maja 2022 r.

Do głównych założeń tego wydarzenia zalicza się zacieśnienie współpracy między Biurami Karier w całym kraju, zwiększenie świadomości studentów na temat istnienia i zakresu działalności Biur Karier oraz kreowanie ich pozytywnego wizerunku.

W ramach ogólnopolskiego wydarzenia Gra o Karierę nasza uczelnia organizuje dwa webinaria dla wszystkich zainteresowanych Studentów.

Pierwsze z nich „Jak profesjonalnie przygotować się do wejścia na rynek pracy, czyli tworzenie własnego e-portfolio w aplikacji MAHARA” odbędzie się 18 maja 2022 r. od godz. 11.00 do 12.30. Drugie webinarium na temat: „Emocje, które wzmacniają pozytywną autoprezentację” odbędzie się 19 maja 2022 r. od godz. 10.00 do 11.30.

Szczegółowe informacje:
Webinarium „Jak profesjonalnie przygotować się do wejścia na rynek pracy, czyli tworzenie własnego e-portfolio w aplikacji MAHARA”
Webinarium „Emocje, które wzmacniają pozytywną autoprezentację”ERASMUS for young enterpreneurs.
Program „ERASMUS” dla młodych przedsiębiorców.

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o realizuje projekt pt: Erasmus for Young Entrepreneurs. Program „Erasmus dla młodych przedsiębiorców” jest finansowany przez Komisję Europejską. Program Erasmus dla młodych przedsiębiorców pomaga przyszłym europejskim przedsiębiorcom posiąść umiejętności niezbędne do założenia lub prowadzenia własnej dobrze prosperującej firmy w Europie. Początkujący przedsiębiorcy spotykają się i wymieniają wiedzą oraz pomysłami na prowadzenie firmy z doświadczonymi przedsiębiorcami, u których przebywają i z którymi współpracują przez okres od 1 miesiąca do 6 miesięcy. Pobyt ten jest częściowo finansowany przez Komisję Europejską.

Więcej informacji:
http://www.it.kielce.pl/erasmus-dla-mlodych-przedsiebiorcow.html
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/Europejskie Dni Pracy

Rosnące znaczenie Internetu i mediów społecznościowych w epoce cyfrowej oraz trudności związane z transportem, z którymi muszą się mierzyć europejscy pracodawcy/kandydaci do pracy sprawiły, że sieć Europejskich Służb Zatrudnienia EURES oraz Komisja Europejska organizują Europejskie Dni Pracy w wersji on-line. Inicjatywa ta ma na celu promocję nowych sposobów poszukiwania pracy oraz upowszechnianie idei mobilności zawodowej w Polsce i krajach Unii Europejskiej.

Podczas Europejskich Dni Pracy on-line pracodawcy i osoby poszukujące pracy spotykają się w przestrzeni wirtualnej. Wszystkie prezentacje są transmitowane w Internecie na żywo a odwiedzający mają możliwość rozmów on-line z pracodawcami i doradcami EURES za pośrednictwem „czat-ów”. Osoby poszukujące pracy mogą wyszukiwać miejsca pracy odpowiadające ich profilowi i zgłaszać swoje kandydatury, kontaktować się bezpośrednio z pracodawcami oraz umawiać się na rozmowy kwalifikacyjne.

Zapraszamy również na stronę internetową Europejskich Dni Pracy, na której znajdziecie Państwo więcej informacji na temat wydarzeń organizowanych w ramach wiosennej edycji Europejskich Dni Pracy.


Poszukiwanie pracy

Kompetencje przyszłości

KOMPETENCJE
PRZYSZŁOŚCI
JAK JE KSZTAŁTOWAĆ W ELASTYCZNYM
EKOSYSTEMIE EDUKACYJNYM?

Czytaj…

MŁODZI POLACY NA RYNKU PRACY - RAPORT

Linki do artykułów pomocnych w poszukiwaniu pracy

https://www.livecareer.pl/cv/cv-za-darmo – Wzory CV za darmo
https://www.livecareer.pl/wzory-cv/cv-list-motywacyjny-praktyki-staz – wzór, jak napisać CV na praktyki lub staż
https://www.livecareer.pl/cv/umiejetnosci-cv lista przykładowych umiejętności jakie warto wpisać do CV
https://www.livecareer.pl/porady-zawodowe/edukacja-badanie – Edukacja się opłaca! Jak Polacy z perspektywy czasu oceniają swoją edukację? Czy wykształcenie, które zdobyliśmy, przydaje nam się w pracy? Na te pytania odpowiedziało ponad 1000 Polaków.

Jak szukać pracy?

5 etapów skutecznego poszukiwania pracy

1.    Decyzja o poszukiwaniu pracy – efektem jej podjęcia jest rozpoczęcie działań mających na celu znalezienie zatrudnienia.
2.    Określenie obszaru poszukiwań – czyli uświadomienie sobie co chcemy robić. Należy określić, miejsce, branże i stanowiska pracy najbardziej nam odpowiadające, zgodne z naszymi umiejętnościami czy wykształceniem.
3.    Analiza rynku pracy – czyli przeglądanie ofert będących w obszarze naszych poszukiwań, zgodnych z tym co określiliśmy w punkcie 2.
4.    Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych – dokumentami tymi są życiorys (CV) i list motywacyjny.
5.    Przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej – etap ten obejmuje zebranie informacji na temat potencjalnego przyszłego pracodawcy, na przykład przez odwiedzenie strony www firmy do której aplikujemy czy zapoznanie się z jej profilem na portalu społecznościowym, a także zastanowienie się nad tym co odpowiemy na zadane nam podczas rozmowy pytania.

Dokumenty aplikacyjne: CV i list motywacyjny

Życiorys (CV) to dokument, którego celem jest zaprezentowanie osoby poszukującej pracy potencjalnemu pracodawcy. W CV umieszcza się informacje dotyczące doświadczenia zawodowego, wykształcenia oraz posiadanych umiejętności.
Informacje, które powinno zawierać CV
1. Podstawowe dane – imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, numer telefonu i adres email.
2. Doświadczenie – nazwy dotychczasowo zajmowanych stanowisk wraz z datami rozpoczęcia i zakończenia pracy, a także zakres obowiązków na danym stanowisku. Ważne jest aby wyszczególniając stanowiska pracy zachować odwrotną kolejność chronologiczną czyli stanowisko zajmowane ostatnio wyróżnić w CV jako pierwsze.
3. Wykształcenie- informacja na temat zdobytego wykształcenia z wyszczególnieniem nazwy szkoły i ukończonego kierunku.
4. Umiejętności –  informacja dotycząca naszych umiejętności takich jak na przykład: obsługa komputera, stopień posługiwania się językami obcymi, prawo jazdy itp.
Należy także pamiętać aby na końcu CV zawrzeć klauzule o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, jeśli nie wyrazimy takiej zgody, nasze CV nie będzie brane pod uwagę przez rekruterów.

Pobierz przykładowy życiorys…

List motywacyjny to pismo kierowane do pracodawcy, w którym osoba ubiegająca się o dane stanowisko wyjaśnia powody swojego kandydowania. Stanowi także źródło dodatkowych informacji, których kandydat nie zawarł w CV.
Struktura listu motywacyjnego
1. Dane osobowe – nasze imię, nazwisko, adres zamieszkania, a także data sporządzenia listu
2. Nagłówek – w nagłówku umieszczamy dane firmy czy osoby, do której list jest kierowany
3. Wstęp – we wstępie należy krótko nawiązać do treści ogłoszenia, napisać na jakie stanowisko aplikujemy i skąd dowiedzieliśmy się o naborze. Na przykład: „W odpowiedzi na ogłoszenie x, zgłaszam swoją kandydaturę na stanowisko y”
4. Rozwinięcie – zawiera informacje o nas, których nie zawarliśmy w CV oraz .nasze uzasadnienie dlaczego aplikujemy na wyżej wymienione stanowisko pracy. Na przykład: „Wymagają Państwo biegłego posługiwania się językiem angielskim oraz profesjonalnej obsługi gości hotelowych. Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko ponieważ dotychczas pracowałem przez 2 lata w hotelu w Londynie na stanowisku recepcjonisty. Myślę, że zdobyte doświadczenie pomoże mi spełnić Państwa oczekiwania. Zainteresowało mnie Państwa ogłoszenie ponieważ……”
5. Zakończenie – zawiera szczegóły odnośnie kontaktu oraz pożegnalną formułkę grzecznościową. Na przykład: „Mam nadzieję, że udało mi się przekonać Państwa do mojej osoby. Gdyby Państwo byli zainteresowani spotkaniem, proszę o kontakt telefoniczny. Z poważaniem.” Należy pamiętać aby pod formułką grzecznościową złożyć swój odręczny podpis.

Pobierz przykładowy list motywacyjny…

Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna jest to pierwsze spotkanie kandydata z potencjalnym pracodawcą, stanowi końcowy etap procesu rekrutacji W jej trakcie kandydat prezentuje się pracodawcy, a pracodawca dokonuje oceny, czy kandydat jest odpowiednią osobą do zatrudnienia na danym stanowisku. Rozmowa ta ma na celu pogłębienie informacji o kandydacie oraz ocenę, w jakim stopniu kandydat spełnia stawiane przez pracodawcę wymagania. Od jej przebiegu zależy w głównej mierze czy kandydat zostanie zatrudniony.

 • Przykładowe najczęściej zadawane pytania podczas rozmów kwalifikacyjnych:
 • Proszę opowiedzieć coś o sobie.
 • Dlaczego właśnie w naszej firmie Pani/Pan chce pracować?
 • Skąd Pani/Pan dowiedziała/ł się o ofercie pracy?
 • Czy Pani/Pan wie, czym zajmuje się nasza firma?
 • Dlaczego powinniśmy zatrudnić właśnie Panią/Pana?
 • Proszę Panią/Pana o krótkie scharakteryzowanie swoich osiągnięć.
 • Dlaczego Pani/Pan uważa się odpowiednią kandydatkę/a na to stanowisko?
 • Co poza studiowaniem Pani/Pan, robił żeby podnieść swoje kwalifikacje?
 • Proszę wymienić Pani/Pana 5 wad i 5 zalet.
 • Jakie Pani/Pan ma hobby?
 • Jak Pani/Pan znosi porażki?
 • Jaki jest Pani/Pana największy sukces?
 • Jakie są Pani/Pana oczekiwania finansowe?

5 wskazówek, jak przygotować dokumenty aplikacyjne

To właśnie dokumenty aplikacyjne w dużym stopniu decydują o zainteresowaniu rekrutera danym kandydatem. Warto więc poświęcić czas na rzetelne przygotowanie. Ważna jest nie tylko merytoryka, ale również i estetyka CV.
1.    Personalizacja i dostosowanie do odbiorcy
Do podstawowych błędów popełnianych przez kandydatów należy wysyłanie dokładnie takiej samej aplikacji do wszystkich firm. Profesjonalnie stworzony życiorys i list motywacyjny charakteryzują się dopasowaniem treści do potrzeb pracodawcy. Oznacza to, że skupiamy się na wybraniu tych informacji o doświadczeniu zawodowym i umiejętnościach, które najbardziej przydadzą się na danym stanowisku.
2.    Selekcja informacji i wyeksponowanie kluczowych faktów
Chcąc przygotować idealne CV, można wpaść w pułapkę, polegającą na zanotowaniu zbyt wielu informacji. Najlepiej więc przedstawić te dane, które wiążą się z realnymi korzyściami dla potencjalnego pracodawcy. Miejsce urodzenia, obywatelstwo czy stan cywilny nie są konieczne w życiorysie. Warto wyeksponować osiągnięcia i kompetencje, które są wymagane na wybranym stanowisku.
3.    Przejrzysty wygląd dokumentu
W przypadku dokumentów aplikacyjnych wygląd ma duże znaczenie. Estetyczna szata graficzna sprawi, że będą one łatwe do odczytania. Niewłaściwie dobrana kolorystyka, nadmiar tekstu i brak odstępów czy nieodpowiedni układ treści potrafią utrudniać lekturę.
4.    Podsumowanie zawodowe
Pracodawca, przeglądając CV, szuka konkretnych informacji. Stworzenie kilkuzdaniowego podsumowania zawodowego – umieszczonego na samej górze dokumentu – zachęca do dalszego czytania i daje pogląd na profil kandydata.
5.    Format PDF
Przed wysłaniem aplikacji należy zapisać ją w formacie PDF, który zapobiega zmianom w treści oraz wyglądzie pliku po otworzeniu na innym komputerze. Dzięki temu nie trzeba się martwić, że do dokumentów wkradną się błędy, które zobaczy pracodawca.
Więcej o tym, jak przygotować dokumenty aplikacyjne, znajdziesz na stronie: https://porady.pracuj.pl/cv-i-list-motywacyjny/

Rekrutacja w trakcie sesji Assesment Center

5 rzeczy, których możesz się spodziewać w trakcie sesji Assessment Center

Assessment Center jest jedną ze skuteczniejszych metod rekrutacji. Polega ona na dokładnym sprawdzeniu kompetencji kandydatów poprzez obserwację ich zachowania w trakcie wykonywania zadań. Dzięki temu pracodawca może zweryfikować, czy dana osoba pasuje do profilu firmy i oferowanego stanowiska.

1.    Ocena umiejętności miękkich
Pierwszą rzeczą, której można się spodziewać w trakcie sesji AC, jest ocena personalno-społecznych cech uczestnika. Nie zawsze można je dokładnie określić w trakcie tradycyjnej rozmowy kwalifikacyjnej. Gdy kandydat mierzy się z zadaniami pod presją czasu, łatwo rozpoznać jego istotne kompetencje miękkie, np. odporność na stres, stopień zaangażowania czy szybkość adaptacji do nowych warunków.
2.    Bezpośredni kontakt z konkurentami
Niektóre aktywności podczas rekrutacji wymagają pracy grupowej. Dzięki temu można sprawdzić, jak dobrze odnajdujemy się we współpracy z innymi – będzie to miało duże znaczenie dla pracodawcy. Podczas takich zadań widoczni staną się prawdziwi liderzy.
3.    Poznanie warunków przyszłej pracy
Sesja AC niesie ze sobą korzyści nie tylko dla pracodawcy, ale również dla uczestników. Mają oni bowiem szansę dokładnie poznać swoje potencjalne stanowisko pracy i obowiązki. Jeśli okaże się, że nie jesteś zadowolony z panujących warunków, możesz zrezygnować z propozycji zatrudnienia.
4.    Sprawdzenie kompetencji twardych w praktyce
W trakcie sesji AC ocenia się sposób realizacji konkretnych zadań, które dotyczą bezpośrednio wybranego stanowiska. Jednym z ćwiczeń jest tzw. koszyk zadań – przejmujesz funkcję osoby na stanowisku kierowniczym i zapoznajesz się z różnymi dokumentami. Następnie wskazujesz zauważone problemy i nakreślasz plan działania. Ta aktywność sprawdzi stopień samodzielności, sprawność w podejmowaniu decyzji i organizację pracy własnej.
5.    Ujawnienie cech osobowości
Nie warto udawać kogoś, kim nie jesteś. Bądź sobą i zachowaj autentyczność. Nie staraj się na siłę dopasować do oczekiwań pracodawcy. Twoje kompetencje z pewnością zostaną zauważone, ponieważ sesja AC trwa dłużej niż standardowa rozmowa kwalifikacyjna – z reguły cały dzień, a w niektórych przypadkach nawet dwa.
Przeczytaj również co warto wiedzieć o Kodeksie Pracy: https://porady.pracuj.pl/zycie-zawodowe/kodeks-pracy-o-czym-mowi-i-w-czym-pomaga/

Zawody przyszłości 2020 / 2030

Według World Economic Forum aż 65% dzisiejszych uczniów szkoły podstawowej będzie pracowało w zawodzie, który jeszcze nie istnieje.

W artykule znajdziesz:
a. zawody gwarantujące najwyższe wynagrodzenie,
b. zawody, które jeszcze nie istnieją, a które będą niszowe,
c. 10 zawodów, na które najtrudniej jest zrekrutować pracownika,

O tym oraz o zawodach, na które jest i będzie popyt, dowiesz się z artykułu na Praca.pl https://www.praca.pl/poradniki/warto-wiedziec/zawody-przyszlosci-2020-2030_pr-3546.html?utm_source=www&utm_medium=biura_karier&utm_campaign=ePoradnik2019_2020&utm_term=11
Redakcja Praca.pl

Workplace Of The Future – przyszłość czy już codzienność

Obawiamy się robotyzacji w wielu obszarach. W administracji do umówienia spotkania wystarczy inteligentny asystent, a w księgowości cyfrowy pracownik wygeneruje bezpośrednio z programu fakturę czy raport. Brzmi prawdopodobnie? Zweryfikuj swoje przemyślenia z naszym artykułem: https://www.praca.pl/poradniki/it-i-nowe-technologie/workplace-of-the-future-przyszlosc-czy-juz-codziennosc_pr-3535.html?utm_source=www&utm_medium=biura_karier&utm_campaign=ePoradnik2019_2020&utm_term=12
Redakcja Praca.pl

Jak najkorzystniej zaprezentować się na rozmowie kwalifikacyjnej?

Rozmowa kwalifikacyjna jest ważnym etapem rekrutacji, a ocenie podlegają nie tylko Twoje odpowiedzi na pytania, ale również mowa ciała. Postaraj się opanować emocje i przygotuj się do opowiadania o swoich osiągnięciach.

Zapomnij o stresie

Zdenerwowanie związane z rozmową kwalifikacyjną jest naturalne, ale nie możesz poddać się paraliżującemu stresowi. Ważne, aby podczas rozmowy zachować naturalny kontakt wzrokowy z rekruterem i nie wykonywać nerwowych ruchów. Twoja mowa ciała widoczna jest od początku spotkania, dlatego pamiętaj o uśmiechu i pewnym uścisku dłoni na przywitanie.

Odpowiadaj konkretnie na pytania

Jeśli chcesz dobrze wypaść podczas rekrutacji, pamiętaj o konkretnych, rzeczowych odpowiedziach na pytania. Nie zapominaj o mówieniu pełnymi zdaniami i nie uciekaj od głównego przedmiotu rozmowy. Rekruterowi zależy na uzyskaniu kluczowych informacji – postaraj się wyczerpać temat.

Nie bój się zadawania pytań

Na rozmowie kwalifikacyjnej możesz zadawać pytania dotyczące na przykład szczegółowego zakresu obowiązków, pracy zespołowej, ścieżki rozwoju itd. Dzięki temu w oczach rekrutera będziesz kandydatem, któremu rzeczywiście zależy na danym stanowisku. Ważniejsze informacje warto zapisywać w notesie, co dodatkowo podkreśli Twój stosunek do pracy.

Mów o swoich osiągnięciach

Rekruterzy bardzo często pytają kandydatów o ich osiągnięcia – ten etap rozmowy kwalifikacyjnej może być Twoim najmocniejszym punktem. Naucz się chwalić własnymi sukcesami, przekonując o swojej użyteczności na wybranym stanowisku. Najlepiej trzymaj się trzech podstawowych punktów – wyjaśnij, co zrobiłeś, w jaki sposób i jaki efekt przyniosły Twoje działania.

Rozmowa kwalifikacyjna niekiedy okazuje się stresująca. Postaraj się jednak opanować emocje. Zadbaj też o profesjonalne przygotowanie do spotkania.

Przeczytaj także:
https://porady.pracuj.pl/student/researcher-redaktor-informatyk-kto-mo%c5%bce-pracowa%c4%87-w-influencer-marketingu/

Audytor przyszłości - trendy i nowe technologie w branży audytorskiej

Jak zmieniła się praca audytora na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat? Jaki wpływ na ten zawód ma rozwijająca się technologia? Czy maszyny mogą stanowić zagrożenie dla pracy wykonywanej przez człowieka? Przeczytaj o tym w wywiadzie z KPMG: https://www.praca.pl/poradniki/ksiegowosc-audyt/audytor-przyszlosci-trendy-i-nowe-technologie-w-branzy-audytorskiej_pr-3878.html?utm_source=www&utm_medium=biura_karier&utm_campaign=ePoradnik2019_2020&utm_term=01
Redakcja Praca.pl

SZTUCZNA INTELIGENCJA, UCZENIE MASZYNOWE I BIG DATA

Ręka do góry, kto nie myślał o przyszłości? Są takie obszary, w których przyszłość można analizować, programować, czy przewidywać.  O BIG DATA, ML oraz AI i pracy w tych obszarach przeczytaj w wywiadzie z KLDiscovery

https://www.praca.pl/poradniki/it-i-nowe-technologie/sztuczna-inteligencja-ai-uczenie-maszynowe-ml-big-data-przyszlosc-skupiona-wokol-danych_pr-3563.html?utm_source=www&utm_medium=biura_karier&utm_campaign=ePoradnik2019_2020&utm_term=01

Redakcja Praca.pl

RZECZYWISTOŚĆ ROZSZERZONA NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI

Augmented Reality to już nie science fiction. Edukacja, medycyna, programowanie – to tylko przykłady obszarów, w których zastosowanie ma AR. O możliwościach, jakie daje ta technologia przeczytaj w artykule Konica Minolta: https://www.praca.pl/poradniki/it-i-nowe-technologie/rzeczywistosc-rozszerzona-na-wyciagniecie-reki_pr-4540.html?utm_source=www&utm_medium=biura_karier&utm_campaign=ePoradnik2019_2020&utm_term=03

Redakcja Praca.pl

WORK-LIFE BALANCE I HOME OFFICE – JAK ZACHOWAĆ RÓWNOWAGĘ?

Miejsce pracy, stałe godziny, czy przerwy w pracy – to jedne z głównych elementów stworzenia odpowiedniego środowiska pracy zdalnej. O tym, jak zachować równowagę między , jakie daje ta technologia przeczytaj w artykule Praca.pl: https://www.praca.pl/poradniki/rynek-pracy/work-life-balance-i-home-office-jak-zachowac-rownowage_pr-4706.html?utm_source=www&utm_medium=biura_karier&utm_campaign=Pracapl2020&utm_term=04

Redakcja Praca.pl

Poznaj przebieg procesów rekrutacyjnych

Rekrutacja zazwyczaj przebiega według ustalonego trybu. Etapy obejmują selekcję CV, przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych oraz dokonanie ostatecznego wyboru. Nierzadko bezpośrednie spotkanie z rekruterem jest poprzedzone rozmową telefoniczną.

 Od czego zaczyna się proces rekrutacyjny?

Pierwszym etapem rekrutacji jest przygotowanie przez pracodawcę i opublikowanie ogłoszenia o pracę. Powinno ono zawierać niezbędne informacje dotyczące wymagań, ale nie tylko. W ogłoszeniach znajdują się także szczegóły oferowanych przez firmę korzyści i ogólnych warunków współpracy. Zazwyczaj na tym etapie następuje wstępna selekcja kandydatów. Rekruterzy zapoznają się z nadesłanymi CV i oceniają, które osoby spełniają wymagania. W niektórych przypadkach niezbędne okaże się przesłanie również listu motywacyjnego lub portfolio.

Rozmowa rekrutacyjna

W wielu firmach kolejnym etapem procesu rekrutacji jest rozmowa telefoniczna. Nierzadko stanowi ona również okazję do wstępnego zweryfikowania predyspozycji wyłonionych kandydatów. Przykładowo, rozmowa może odbywać się w języku angielskim, co umożliwi rekruterom sprawdzenie kompetencji językowych kandydata. Może ona również dotyczyć motywacji potencjalnego pracownika i jego oczekiwań.

 Spotkanie w sprawie pracy

Następnym krokiem jest rozmowa kwalifikacyjna, która może przybrać najróżniejsze formy. Obecnie coraz większą popularnością cieszy się centrum oceny, czyli Assessment Center, w ramach którego kandydaci wykonują konkretne zadania podlegające ocenie asesorów – na przykład w formie dyskusji grupowej lub prezentacji. Na tym etapie można poznać rzeczywiste predyspozycje kandydatów. Oprócz rozmowy kwalifikacyjnej można spodziewać się również zdalnego weryfikowania umiejętności. Przykładowo, zadaniem z branży reklamowej będzie napisanie promocyjnego tekstu dotyczącego wymyślonego produktu i przesłanie go drogą mailową.

Ostatnim etapem procesu rekrutacyjnego jest wyłonienie kandydata lub kandydatów oraz poinformowanie ich o otrzymaniu posady. Zatrudnienie zostaje zwieńczone podpisaniem stosownej umowy oraz omówieniem niezbędnych szczegółów i formalności.

 

Zobacz także:

porady.pracuj.pl/zycie-zawodowe/wymiar-czasu-pracy-na-pelny-etat-jak-go-okreslic

Praca w audycie finansowym

Dwie ścieżki rozwoju – ACCA czy biegły rewident? Kto i jak szybko może awansować?
Praktyki – dobry sposób na sprawdzenie tej branży:

https://www.praca.pl/poradniki/ksiegowosc-audyt/praca-w-audycie-finansowym-opcje-awansu_pr-5275.html?utm_source=www&utm_medium=biura_karier&utm_campaign=ePoradnik2020&utm_term=05

Polecamy oferty na praktyki letnie w KPMG: https://www.praca.pl/s-kpmg_praktyki-staz.html?p=KPMG%2C

 

Redakcja Praca.pl

Często spotykane błędy w szukaniu pracy

Szukasz pracy już od kilku tygodni i wciąż nie widzisz żadnych efektów? Być może nieświadomie popełniasz błędy, które znacznie utrudniają Ci znalezienie satysfakcjonującej posady. Zmień swoje podejście do poszukiwania zatrudnienia, dzięki czemu szybko zdobędziesz wymarzoną pracę.

Masz wygórowane oczekiwania
Dopiero rozpoczynasz karierę zawodową, a mimo to już oczekujesz, że praca przyniesie Ci bardzo wysokie wynagrodzenie? Być może Twoją kluczową przeszkodą w znalezieniu posady są zbyt duże wygórowania. Nie możesz za dużo oczekiwać, szczególnie jeśli nie masz doświadczenia zawodowego ani żadnych liczących się sukcesów.

Brak spersonalizowanych dokumentów aplikacyjnych
Czy wiesz, że kluczem do otrzymania danej posady jest odpowiednio napisane CV? Jeśli wysyłasz do każdej firmy te same dokumenty aplikacyjne, zmniejszasz swoją szansę na znalezienie pracy. Bardzo ważne jest bowiem, aby CV było jak najlepiej dostosowane do oferty, na którą aplikujesz. Należy podkreślić w nim chociażby umiejętności miękkie niezbędne na danym stanowisku. Dodatkowo wiele osób rezygnuje z wysyłania listu motywacyjnego – to błąd, ponieważ dla wielu pracodawców jest on równie ważny jak CV.

Nie masz sprecyzowanych wymagań
Wiele osób ma problem z szybkim znalezieniem pracy, ponieważ tak naprawdę nie wiedzą, czego dokładnie szukają. Warto zatem zastanowić się nad swoimi oczekiwaniami dotyczącymi nie tylko samej posady, ale także trybu pracy czy formy zatrudnienia. Dzięki temu łatwiej będzie wyszukać oferty, które jak najlepiej wpisują się w Twoje preferencje.

Rezygnujesz z oferty, gdy nie spełniasz oczekiwań
Niektórzy od razu rezygnują z danej oferty, jeśli uważają, że nie są w stanie spełnić wszystkich oczekiwań pracodawcy. To błąd, ponieważ może się okazać, że pozostali kandydaci również nie spełniają wymogów. W wielu przypadkach najważniejsze jest, aby mieć kierunkowe wykształcenie, a pozostałe kwestie nawet dla pracodawców są mniej istotne. Nie należy zatem rezygnować z atrakcyjnej oferty, tylko dlatego, że nie spełniasz niektórych wymogów. Pozwól, aby to rekrutujący zdecydował, czy nadajesz się na dane stanowisko.

Podsumowanie
Zastanów się, czy nie popełniasz kluczowych błędów podczas szukania pracy. Być może z ich powodu wciąż nie potrafisz znaleźć dla siebie zatrudnienia. Najwyższy czas na zmiany, aby szybko zdobyć wymarzoną posadę.

Oferty pracy

Praca w zaufane.pl

O firmie
– Rzeszów, woj. podkarpackie
– Umowa o pracę, kontrakt B2B
– Pełny etat
– Praca stacjonarna, zdalna lub hybrydowa

Zaufane.pl to najbardziej zaawansowane i efektywne narzędzie do pozyskiwania potransakcyjnych opinii. Na polskim rynku jesteśmy obecni od trzech lat, a portfolio naszych klientów stale rośnie. Współpracują z nami największe sklepy internetowe w Polsce, będące liderami branży e-commerce. Jako firma stale się rozwijamy i potrzebujemy do tego kreatywnych i zaangażowanych ludzi, ponieważ to właśnie w naszych pracownikach drzemie największy potencjał i wartość naszej firmy.

Poszukujemy osoby, która dołączy do naszego zespołu i swoim doświadczeniem w prospectingu wesprze dział sprzedaży, poszukując wartościowych klientów dla firmy. Będziesz bezpośrednio pracować z naszymi handlowcami, a potencjalną ścieżką rozwoju dla Ciebie będzie sprzedaż.
Twój zakres obowiązków
– wyszukiwanie potencjalnych klientów dla firmy,
– nawiązywanie kontaktów z potencjalnymi klientami i umawianie spotkań handlowych,
– dopasowywanie odpowiednich rozwiązań do potrzeb klientów,
– udział w spotkaniach handlowych u boku naszych doświadczonych managerów,
– samodzielna realizacja wyznaczonych celów z wykorzystaniem pakietu narzędzi wspomagających pracę działu sprzedaży,
– analiza wyników i wdrażanie nowych pomysłów,
– udział w targach i konferencjach branżowych,
– kreowanie pozytywnego wizerunku firmy i usługi Zaufane.pl.
Nasze wymagania
– doświadczenie w sprzedaży do klientów biznesowych (telefoniczne),
– sprzedaż usług w branży e-Commerce lub marketingowej,
– znajomość CRM i obsługa tego typu narzędzi w swojej dotychczasowej pracy,
– zaangażowanie w powierzone obowiązki.
Dodatkowo doceniamy
– pozytywne nastawienie do życia, chęć nauki i podnoszenia swoich kompetencji,
– wysoką kulturę osobistą, kreatywność i nieszablonowy sposób myślenia,
– swobodne posługiwanie się językiem angielskim.
To oferujemy
– stabilne zatrudnienie w oparciu o najwygodniejszą dla Ciebie formę zatrudnienia, po okresie próbnym,
– możliwość pracy zdalnej lub hybrydowej,
– pełną wyzwań pracę od poniedziałku do piątku,
– możliwość rozwoju i nauki pod kątem specjalistów,
– spotkania integracyjne oraz wspólne celebracje,
– bibliotekę firmową z przestrzenią do jej współtworzenia,
– wsparcie zespołu i przełożonego.

Spotkajmy się, by porozmawiać o naszej współpracy!

Kontakt:

Justyna Kosik
e-mail: j.kosik@zaufane.pl
tel. 792 426 112

Praca wakacyjna dla studentów za granicą!

Praca wakacyjna dla studentów za granicą!

Chcesz dobrze zarobić w okresie wakacyjnym, zwiedzić inny kraj i poćwiczyć swój język obcy w praktyce? Wyjedź z nami do pracy w Holandii lub Niemczech!

Grupa SILVERHAND jest jedną z najbardziej innowacyjnych i najszybciej rozwijających się agencji zatrudnienia w Regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Posiadamy oddziały w różnych częściach Europy. W naszej bazie znajdują się setki ofert pracy w całej Europie dla osób z różnych branż. Nasze usługi są bezpłatne. Dzięki nam setki ludzi znalazło nowe zatrudnienie za granicą.
Opinie zadowolonych Pracowników można znaleźć tutaj: https://silverhand.eu/strefa-pracownika/opinie-pracownikow/

Dlaczego warto aplikować?
• atrakcyjne wynagrodzenie,
• różne miejsca pracy na terenie całej Holandii i Niemiec w różnych zawodach – głównie prace produkcyjne i magazynowe,
• dodatek związany z kosztami dojazdu,
• holenderska / niemiecka umowa o pracę,
• zapewnione zakwaterowanie.

Czego wymagamy?
• ukończone 18 lat,
• status studenta,
• minimalne doświadczenie w pracy,
• komunikatywna znajomość języka angielskiego lub niemieckiego,
• mile widziane prawo jazdy kat. B oraz samochód.
Skontaktuj się dziś i wyjedź do pracy już w następnym tygodniu!

Oferty pracy w Holandii: https://silverhand.eu/strefa-pracownika/oferty-pracy/?q=&location=Holandia&category=

Oferty pracy w Niemczech: https://silverhand.eu/strefa-pracownika/oferty-pracy/?q=&location=Niemcy&category=

Kontakt:
• e-mail: praca@silverhand.eu
• nr tel.: +48 539 601 600.

Pracownik produkcji na wytwórni konstrukcji stalowych w Kielcach

Exbud Konstrukcje Sp. z o.o. ogłasza rekrutację na stanowisko:

Pracownik produkcji na wytwórni konstrukcji stalowych w Kielcach

Wymagania:

 • wykształcenie minimum zawodowe (mile widziane średnie techniczne)
 • umiejętność pracy w zespole oraz dobrej organizacji pracy,
 • chęć podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego,
 • pozytywnego nastawienia do pracy,
 • gotowości do pracy w systemie dwuzmianowym,
 • mile widziane uprawnienia spawalnicze lub UDT na suwnice,
 • umiejętność czytania rysunku technicznego będzie dodatkowym atutem.

Zapewniamy:

 • umowa o pracę na pełen etat od pierwszego dnia zatrudnienia w stabilnej i rozwijającej się organizacji,
 • udział w szkoleniach i kursach zawodowych,
 • prywatną opiekę medyczną,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • dofinansowanie do posiłków przez 12 miesięcy w roku,
 • świadczenia socjalne (np. bony w okresie świątecznym),
 • praca w miłej atmosferze,
 • możliwość wyjazdu na kontrakty zagraniczne.

 

Nie wymagamy doświadczenia zawodowego w branży.
Dla zaangażowanych i zdecydowanych osób po okresie próbnym istnieje możliwość odbycia bezpłatnych szkoleń specjalistycznych takich jak uprawnienia spawalnicze, obsługa palnika, obsługa suwnic oraz wózków UDT itp.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres email: rekrutacje@exbudkonstrukcje.pl
lub kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 518 480 600

Specjalista ds. Sprzedaży Telefonicznej

Nord Capital to nowa, lepsza jakość zapewniająca najwyższy poziom obsługi, szeroką, konkurencyjną ofertę, silną pozycję, wiarygodność i uznanie na rynku. Jako Partner wiodących Banków w Polsce realizujemy projekt współpracy poprzez tworzenie i prowadzenie Placówek Bankowych.
Dołącz do naszego silnego, otwartego na zmiany, kreatywnego zespołu, który jest podstawą naszych sukcesów, jako:
Specjalista ds. Sprzedaży Telefonicznej
Miejsce pracy: Kielce
Nie wyobrażasz sobie życia bez telefonu? Rozmowy telefoniczne są dla Ciebie przyjemnością? Czas zacząć na tym zarabiać! Szukamy kogoś takiego jak Ty, jeśli…
• pragniesz rozwijać się zawodowo i zdobyć doświadczenie w bankowości,
• chcesz aby wysokość Twojego wynagrodzenia zależała od Ciebie,
• nie boisz się wyzwań,
• lubisz rozmowę przez telefon, masz swobodę wypowiedzi i posługujesz się poprawną polszczyzną,
• mile widziane doświadczenie w pracy w call center/sprzedaży, ale jeśli go nie masz wszystkiego nauczymy Cię na szkoleniu wdrożeniowym.
Mamy dla Ciebie pracę, która polega na telefonicznej sprzedaży produktów bankowych dla klientów indywidualnych i biznesowych. Poza inicjowaniem i prowadzeniem rozmów z Klientami, docelowo będziesz odpowiadać za procesowanie dokumentów związanych z umowami kredytowymi.
Co oferujemy?
• dogodną formę zatrudnienia na umowę zlecenia lub na umowę o pracę
• elastyczne godziny pracy już od kilku godzin dziennie, bez obowiązku stawiania się w biurze każdego dnia,
• możliwość dalszego rozwoju w organizacji, aż 4 szczeble awansu w ramach Zespołu,
• atrakcyjny system premiowy,
• wszelkie potrzebne narzędzia służbowe,
• wsparcie wykwalifikowanej kadry menedżerskiej,
• pracę w przyjaznych i komfortowych warunkach, konkursy, wyjazdy firmowe,
• możliwość zdrowej rywalizacji.
Zainteresowany? Wyślij nam swoje CV
rekrutacja@nord-capital.pl
Do zobaczenia w naszym Zespole…
więcej na www.nord-capital.pl

Inspektor terenowy- Pełnomocnik d.s. publicznych odtworzeń

Związek Producentów Audio Video
Zakres obowiązków:
Nie ma znaczenia czy masz już doświadczenie w pracy biurowej/terenowej czy też nie.
Wszystkiego Cię nauczymy.
Ważne, abyś miał chęć do pracy i nauki.
Praca przeznaczona dla osób, które dobrze się czują w pracy przy komputerze, w terenie w bezpośrednim kontakcie z klientem B2B.
Potrafią, przynajmniej w stopniu podstawowym obsługiwać internet, czy programy Microsoft Office.
Na pewno ważną cechą będzie skrupulatność, dokładność i zwracanie uwagi na szczegóły (umysł bardziej analityczny).
Mamy dużą elastyczność w zakresie dyspozycyjności Kandydata
– jesteśmy w stanie dopasować się, co do godzin pracy w ciągu dnia.

Dodatkowe korzyści dla pracowników:
– umowę zlecenie,
– stawkę za umowę, kontrolę
– nieskomplikowaną pracę
– elastyczne podejście do godzin pracy umożliwiające dopasowanie się do
grafiku zajęć na uczelni,
– miłą atmosferę i przełożonych,
– zapoznanie się z pracą biura i pracą z dokumentami,
– zapoznanie się z funkcjonowaniem ogólnopolskiej organizacji
zrzeszającej Światowy Przemysł Fonograficzny (ZPAV).

Aplikacje prosimy
przesyłać na adres e-mail
p.musial@zpav.pl
lub
biurolublin@zpav.pl

ul. M.C Skłodowskiej 3
pok 3.05
20-029 Lublin
Telefon: 784 310 309

Szkoleniowiec w zakresie OZE

FG Energy jest nową spółką fotowoltaiczną, wchodzącą na rynek w Polsce. Poszukujemy osoby, która jest zdecydowana stworzyć z nami prężnie funkcjonującą, nowoczesną organizację oraz uczestniczyć w rozwoju bardzo ciekawego start – upa, który ma realne szanse stać się jednym z liderów polskiego rynku PV.

Obecnie poszukujemy absolwentów/studentów ostatniego roku na kierunku odnawialnych źródeł energi lub pokrewnych na stanowisko: Szkoleniowiec w zakresie OZE

Miejsce pracy: Kielce

Zadania:
– Prowadzenie teoretycznych szkoleń dla monterów fotowoltaiki oraz handlowców
– Opieka nad kursantami
– Tworzenie materiałów szkoleniowych
– Nadzór i organizacja szkoleń

Wymagania:
– Znajomość zagadnień związanych z OZE,
– Wykształcenie wyższe (odnawialne źródła energii, ochrona/inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewne kierunki studiów),
– Znajomość form wsparcia finansowego dla instalacji OZE
– Znajomość prawa o OZE
– Komunikatywność i zaangażowanie

Oferujemy:
– Atrakcyjne wynagrodzenie
– Pracę w rozwijającej się firmie
– Możliwość rozwoju w dynamicznie rozwijającej się branży fotowoltaicznej
– Niezbędne narzędzia pracy

Osoby zainteresowane proszę o przesyłanie swoich CV na adres e-mail: rekrutacja@fgenergy.pl

Prosimy o zawarcie w CV zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji”.

Tłumacz

Firma Miasto Słońca oferująca instalacje fotowoltaiczne na terenie całego kraju poszukuje tłumaczy języków:

•    rumuńskiego,
•    węgierskiego,
•    czeskiego,
•    niemieckiego.

Wymagania:
•    biegła znajomość w mowie i w piśmie jednego z wymienionych języków,
•    samodyscyplina oraz dobra organizacja pracy.

Oferujemy:
•    atrakcyjne warunki pracy,
•    miłą atmosferę,
•    wysokość wynagrodzenia do ustalenia,
•    typ pracy – dodatkowa.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod nr: 536 450 000 lub przesłanie CV na email: sekretariat@miastoslonca.pl.

Terapeuta integracji sensorycznej/terapeuta ręki

Centrum wspierania rozwoju dzieci,, Sensoryka” Kraków

Stanowisko: Terapeuta integracji sensorycznej/ terapeuta ręki

Miejsce pracy: Kraków, ul.Turniejowa 73 /43

Charakter: Praca dorywcza/ umowa współpracy

Opis:Prowadzenie zajęć terapeutycznych z dziećmi głownie w wieku przedszkolnym w godzinach od 18.00-20.00 w wybrane dni lub w sobotę

Wymagania: Dyplom terapeuty integracji sensorycznej

Warunki: Do indywidualnego ustalenia

Kontakt:
Ewa Kucia, tel.500050699
Email: arkanoegoprzedszkole@gmail.com

Specjalista w Centrum Obsługi Akceptanta

Miejsce pracy: Kielce

Zakres obowiązków:
– obsługa (telefon, mail, livechat) klientów biznesowych (Akceptantów) w zakresie diagnozowania występujących problemów technicznych na terminalach płatniczych (POS) i instruktaż klientów podczas wykonywania operacji płatniczych,
– przyjmowanie reklamacji,
– udzielanie wsparcia z zakresu: płatności elektronicznych, systemów lojalnościowych, doładowań GSM oraz płatności za rachunki domowe.

Poszukiwane kompetencje
– dobra znajomość obsługi komputera z systemem Windows 10 oraz pakietu MS Office,
– podstawowa znajomość działania sieci komputerowych,
– dyspozycyjność i chęć pracy w systemie trzyzmianowym (24/7/365),
– wysoka kultura osobista, łatwość budowania relacji i prowadzenia rozmowy z klientem,
– umiejętność działania w sytuacjach stresowych I współpracy w zespole.

Zachęcamy i zapraszamy do aplikowania za pośrednictwem formularza aplikacyjnego:
https://eplatnosci.elevato.net/pl/specjalista-w-centrum-obslugi-akceptanta,ja,60
Dziękujemy za wszystkie przesłane aplikacje – zapoznamy się z każdym CV, zastrzegamy sobie jednak możliwość odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia.

Specjalista ze znajomością języków obcych

Nazwa pracodawcy: Pilkington Polska sp. z o. o.

Stanowisko: Specjalista ze znajomością języków obcych

Miejsce pracy: Sandomierz

Charakter: oferta pracy

Centrum Usług Wspólnych spółki Pilkington Polska obecnie poszukuje pracowników ze znajomością języków obcych. Z nami będziesz mógł rozwijać swoje zdolności językowe poprzez codzienny kontakt z klientem zagranicznym, a także zdobywać doświadczenie z obszaru finansów, procesu zakupów,  IT czy analizy danych.

Wymagania:

 • znajomość języka angielskiego oraz dodatkowego języka obcego (mile widziane języki: niemiecki, francuski, włoski, hiszpański) na poziomie minimum B1
 • dobra znajomość pakietu Office
 • zdolności analityczne oraz dokładność w wykonywaniu działań
 • umiejętność pracy zespołowej
 • bardzo dobra organizacja pracy

Oferujemy:

 • możliwość zdobycia doświadczenia w jednym z wymienionych obszarów
 • pracę w międzynarodowym środowisku
 • rozwój języka obcego poprzez codzienny kontakt z klientem
 • indywidualną ściężkę rozwoju
 • możliwość awansu wraz ze wzrostem wiedzy i doświadczenia
 • umowę o pracę
 • pakiet benefitów https://www.pilkington.com/pl-pl/pl/kariera/benefity-dla-pracownikow

Kontakt:

Email: agata.kin@pl.nsg.com

Zainteresowanych Kandydatów prosimy o przesłanie aplikacji za pośrednictwem strony www.pilkington.pl ->zakładka KARIERA -> OFERT PRACY lub używając linka: https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=4c87edc5cf7847d6aacd727bdb536a07

Specjalista IT

Nazwa pracodawcy: Pilkington Polska Sp. z o. o.

Stanowisko: Specjalista IT

Miejsce pracy: Sandomierz

Charakter: oferta pracy

Pilkington Polska Sp. z o. o. w Sandomierzu poszukuje pracowników do pracy w zespołach IT. Do głównych zadań działów IT należy m. in. monitorowanie i rozwiązywanie zarejestrowanych zgłoszeń i problemów zgłaszanych przez użytkowników z całego świata, wspieranie infrastruktury sieciowej i serwerowej, wprowadzanie usprawnień procesów IT, zapewnienie ciągłości funkcjonowania serwisów IT oraz udział w regionalnych, a także globalnych projektach.

Wymagania:

 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • swobodne poruszanie się w obszarze IT
 • gotowość do poznawania nowych systemów i procesów
 • myślenie analityczne
 • komunikatywność i umiejętność współpracy z ludźmi
 • doświadczenie w obszarze IT – mile widziane

Oferujemy:

 • pracę w międzynarodowych zespołach
 • indywidualną ścieżkę rozwoju
 • udział w regionalnych i globalnych projektach IT
 • możliwość rozwoju w obszarze IT
 • różnorodne benefity https://www.pilkington.com/pl-pl/pl/kariera/benefity-dla-pracownikow
 • pracę w systemie jednozmianowym/dwuzmianowym/4-brygadowym
 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

Kontakt:

Email: agata.kin@pl.nsg.com

Zainteresowanych Kandydatów prosimy o przesłanie aplikacji za pośrednictwem strony www.pilkington.pl -zakładka KARIERA -OFERT PRACY lub używając linka:  https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=be6ee5841ec14059911c1b0ebda7a9fb

Pakowacz i pracownik produkcji

Poszukujemy osób do pracy na stanowiska pakowacz i pracownik produkcji. Praca polega na pakowaniu ryb do puszek i słoików.
Wymagana aktualna książeczka sanepidu
Praca 5 do 6 dni w tygodniu po 12 godzin na dwie zmiany: 6:00-18:00 i 18:00-6:00.
Atrakcyjna stawka za godzinę.
Lokalizacja: Bochnia koło Krakowa
Więcej informacji pod adresem email: aleksandra.krzysztoszek@partnerpraca.pl
lub numerem telefonu 504009901

Koordynator ds. obsługi klienta

Stanowisko: koordynator ds. obsługi klienta

Nazwa pracodawcy: Jobman Group Sp. z o.o.

Miejsce pracy: Kielce Warszawska 430

Praca powierzona Pracownikowi tymczasowemu będzie polegała na świadczeniu specjalistycznych czynności kontrolnych wyznaczonych przez Klienta. Do obowiązków należeć będzie:

– obsługę dokumentacji pokontrolnej, po jej przekazaniu przez inspektora terenowego z zatwierdzaniem po kontroli formalnej włącznie,

– wprowadzanie danych do systemu informatycznego,

– przygotowanie korespondencji,

– nagrywanie danych na płytach CD/DVD.

Szczegółowy zakres oraz zasady realizacji zostaną przedstawione w trakcie odbywania szkolenia

Wymagania:

KONIECZNE:

– posiadanie wykształcenia zawodowego rolniczego, geodezyjnego lub pokrewnego lub wykształcenia średniego i potwierdzonych zaświadczeniem/dyplomem/świadectwem kwalifikacji związanych z rolnictwem, ogrodnictwem, ochroną środowiska, leśnictwem, geodezją lub kartografią,

– umiejętność obsługi komputera w zakresie korzystania z programów do obsługi prac biurowych (Word, Excel, Outlook)

POŻĄDANE:

– gotowość do pracy w terenie,

– znajomość programów GIS i wiedza na temat działania systemów nawigacji satelitarnej oraz pomiarów z wykorzystaniem urządzeń GNSS.

Warunki:

– praca w pełnym wymiarze godzin,

– obsługę administracyjną on-line (wszystkie formalności załatwiane bez wychodzenia z domu),

– niezbędne narzędzia pracy,

– program Strefa Aktywnych z możliwością wygrania atrakcyjnych nagród

Kontakt:

Tel: 506110503

Email: emilia.malkowska@jobmangroup.pl

Opiekun/opiekunka seniora w Niemczech

Hausengel to przedsiębiorstwo rodzinne, które z sukcesem już od 2005 roku pomaga znaleźć bezpieczne i sprawdzone zlecenia osobom chętnym pracować jako opiekun u niemieckich rodzin. Dzięki naszemu osobistemu doświadczeniu wiemy, że jedynie wkładając w codzienną pracę serce możemy osiągnąć  sukces. Dokładnie tą maksymą kierują się nasze koordynatorki, które każdego dnia zapewniają Opiekunkom zasłużony szacunek, bezpieczeństwo, partnerstwo, a przede wszystkim wsparcie. Zostań członkiem rodziny Hausengel, zgłoś się już dziś i poczuj naszą kompleksową opiekę!

Opiekun/opiekunka seniora w Niemczech

Oferujemy:

 • Wynagrodzenie miesięczne do 2000€ netto – możliwość indywidualnej negocjacji.
 • Legalna praca, partnerstwo i klarowne warunki.
 • Wszystkie umowy i dokumenty przygotowane w języku polskim.
 • Przejrzysta umowa oraz pakiet ubezpieczeń w Niemczech.
 • Szeroki wybór wyselekcjonowanych i sprawdzonych zleceń.
 • Bezpłatne szkolenia zawodowe zakończone niemieckim certyfikatem niemieckiej Izby
  Przemysłowo-Handlowej (IHK).
 • Możliwość podniesienia kompetencji językowych – kursy niemieckiego, aplikacja.
 • Kompleksowe wsparcie osobistego koordynatora, a w nagłych przypadkach dostępność 24 h na
  dobę 365 dni w roku.
 • Organizacja kwestii formalnych oraz kompleksowa pomoc w uzyskaniu wymaganych pozwoleń
  i dokumentów.
 • Bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie w miejscu wykonywania zlecenia.
 • Brak opłat za pośrednictwo.
 • Zwrot kosztów podróży.
 • Premie specjalne – okazjonalne oraz za polecenia.

Hausengel to partner dla Ciebie, jeśli:

 • Szukasz pracy jako opiekun w Niemczech.
 • Chcesz zarabiać w euro.
 • Posługujesz się językiem niemieckim i chcesz pracować w tym języku na co dzień.
 • W swoją pracę wkładasz serce i rozumiesz potrzeby osób starszych.
 • Chcesz zostać częścią rodziny Hausengel i poczuć naszą „kompleksową opiekę”!

Aplikuj już dziś!
Masz pytania? Zadzwoń: 61 415 13 08
Lub napisz do nas: info@hausengel.pl
www.hausengel.pl
wpis KRAZ nr 10603

Młodszy Specjalista ds. HSEQ

Dla naszego Klienta – firmy Total Polska, należącej do międzynarodowego koncernu Total, zajmującego się produkcją i dystrybucją paliw, środków smarnych, gazu naturalnego, energii elektrycznej low-carbon i zatrudniającego prawie 100,000 pracowników w 130 krajach -poszukujemy na stanowisko:

Młodszego Specjalisty ds. HSEQ
Lokalizacja: Warszawa/Nowy Dwór Mazowiecki

Zakres obowiązków:
•    Kontrola środowiska pracy, wyposażenia i praktyk pod kątem zapewnienia zgodności
z normami bezpieczeństwa, wynikającymi z Kodeksu Pacy i pozostałych ustaw
•    Kontrola  zakładu głównego i poszczególnych oddziałów spółki  pod kątem wyposażenia w wymagany sprzęt przeciwpożarowy,  materiały pierwszej pomocy itp.
•    Analizowanie zdarzeń potencjalnie wypadkowych, wypadków oraz wdrażanie działań prewencyjnych
•    Prowadzenie szkoleń z zakresu BHP dla wszystkich grup pracowników
•    Uczestniczenie w opracowywaniu wewnętrznych standardów, procedur i zasad dotyczących BHP
•    Wprowadzanie programów kształtujących właściwą kulturę BHP wśród pracowników Total Polska za pomocą środków komunikacji wewnętrznej:  np. plakatów, publikacji, seminariów
•    Monitorowanie i wdrażanie zmieniających się przepisów dotyczących BHP
•    Identyfikowanie potencjalnych zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa w lokalnych oddziałach Total Polska oraz rekomendowanie niezbędnych działań do likwidacji lub zmniejszenia takich zagrożeń
•    Ocena warunków pracy i  przygotowywanie rekomendacji w celu poprawy metod, praktyk i postaw w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia
•    Udział we wdrożeniu polskich i unijnych przepisów z zakresu BHP

Wymagania:
•    Wykształcenie wyższe kierunkowe
•    Wykształcenie techniczne i inżynieryjne będzie dodatkowym atutem
•    Dobra znajomość języka angielskiego – min. B2
•    Doskonałe umiejętności komunikacyjne i interpersonalne
•    Prawo jazdy kat. B
•    Nastawienie na realizację wyznaczonych celów, chęć ciągłego samodoskonalenia i rozwoju
•    Pozytywne i proaktywne podejście do wypełnianych obowiązków, otwartość, kreatywność i umiejętności organizacyjne

Oferujemy:
•    Dużo interesującej pracy w międzynarodowej firmie
•    Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę
•    Pakiet benefitów pozapłacowych

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie cv w języku angielskim na adres: w.kawinska@ricg.eu
z dopisaniem klauzuli:
I hereby agree to the processing of my personal data by Recruitment International Consulting Group Sp. z o.o. with headquarters at ul. Emilii Plater 10/2, 00-669 Warsaw, NIP: 525-25-86-019, REGON 147234184 for current and future recruitment processes. I declare that I have been informed of my rights under the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repeal of Directive 95/46 / EC (general regulation on data protection). I am aware that my consent may be revoked at any time.

W związku ze zmianą 25 maja 2018 r. obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz Państwa wcześniejszym udziałem w prowadzonych przez nas rekrutacjach bardzo proszę o zapoznanie się z poniższymi informacjami.
Obowiązek informacyjny:
1)           Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Recruitment International Consulting Group Sp. z o.o. (zwane dalej RICG)
z siedzibą przy ul. Emilii Plater 10/2, 00-669 Warszawa wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000504702; NIP: 525-25-86-019, REGON 147234184. Z Administratorem może się Pani/Pan skontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres naszej siedziby lub poprzez wiadomość e-mail na adres: ado@ricg.eu
2)            Inspektor Ochrony Danych (IOD) powołany przez Administratora nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych osobowych.
Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: Emilii Plater 10/2, 00-669 Warszawa lub za pośrednictwem adresu e-mail: iod@ricg.eu
3)            Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji, prowadzonych przez RICG.
W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody, dane przetwarzane będą również w celach przyszłych procesów rekrutacyjnych.
4)            Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pan danych jest ustawa z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108, z późn. zm.) oraz wyrażona przez Panią/Pana zgoda.
5)            Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą klienci korzystający z usług firmy RICG.
6)            Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane ani do Państw Trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), ani organizacji międzynarodowych.
7)            Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla przyszłych procesów rekrutacyjnych dane będą przechowywane nie dłużej niż 5 lat;
8)            Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
9)            Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10)         Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych
11)         Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celów, do jakich będą zebrane.
12)         Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Przetwarzanie w sposób zautomatyzowany w formie profilowania ma na celu wydanie wstępnej prognozy o kandydacie, rozstrzygnięcie ostatecznie następuje w momencie weryfikacji profilu przez pracownika RICG;
13)         Więcej informacji na temat sposobu realizacji Pani/Pana praw, określonych powyżej, może Pani/Pan uzyskać kontaktując się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w sposób określony w ust. 1 i 2.
14)         Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

Miejsce pracy: Niepubliczne Polsko-Angielskie Artystyczne Przedszkole LENKOWO
Charakter:  Niepubliczne Przedszkole we Wrząsowicach (300 metrów od granicy Krakowa) zatrudni nauczyciela wychowania przedszkolnego. Do zadań pracownika będzie należeć  prowadzenie zajęć dydaktycznych, czynności opiekuńczo-wychowawcze, kontakty z rodzicami, udział w wydarzeniach realizowanych na terenie przedszkola.
OFERUJEMY:
•  Pracę na pełen etat (40 h) lub w niepełnym wymiarze- do ustalenia.
•  Elastyczne godziny pracy pomiędzy 7:00 a 18:00.
•  Atrakcyjny system wynagrodzeń, dodatkowe dni płatnego urlopu.
•  Pracę w kreatywnym i dynamicznym zespole.
•  Możliwość awansu zawodowego pod opieką doświadczonego metodyka.
•  Szansę zdobycia praktycznej wiedzy i doświadczenia pod okiem doświadczonej kadry i metodyka.
•  Możliwość rozwoju zawodowego dzięki współpracy z psychologiem, logopedą, asystentem artystycznym i muzykiem.
OCZEKUJEMY:
•  Kwalifikacji pedagogicznych lub bycia w trakcie ich zdobywania.
•  Chęci rozwijania swoich umiejętności.
•  Kreatywności, pozytywnej energii i zaangażowania w pracę.
•  Życzliwego stosunku do Dzieci i Rodziców.
MILE WIDZIANE:
•  Znajomość języka angielskiego.
•  Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@lenkowo.pl;   Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane oferty.

OPIEKUN INDYWIDUALNY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualna poszukuje osób zainteresowanych pracą na stanowiskach
OPIEKUN INDYWIDUALNY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
15-30 czerwca 2019 r.
19 lipca – 1 sierpnia 2019 r.

Zakres obowiązków:
• opieka nad jedną osobą z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębszym
• dbanie o higienę osobistą podopiecznego
• uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez Kierownictwo turnusu oraz wychowawców.

Oczekiwania:
• Wysoki poziom umiejętności komunikacyjnych (zwłaszcza z osobami starszymi oraz niepełnosprawnymi)
• Wysoka kultura osobista
• Zdolności organizacyjne, kreatywność
Oferujemy zatrudnienie na umowę zlecenie (800 zł brutto), zakwaterowanie, transport, wyżywienie (uwzględnione diety) podczas turnusu oraz wspaniałą zabawę i możliwość zdobycia doświadczenia. Zapraszamy wszystkie chętne osoby do nawiązania współpracy. Nie musisz mieć doświadczenia – wystarczy 18 lat i dobre serce J Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres   turnusywk.psoni@gmail.com

Dodatkowe informacje pod numerem 22 624 05 74 lub 511 072 705

KIEROWNIK TURNUSU REHABILITACYJNEGO

Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualna poszukuje osób zainteresowanych pracą na stanowisku:

KIEROWNIK TURNUSU REHABILITACYJNEGO
16 -30 sierpnia 2019 r

Zakres obowiązków:
• Realizowanie programu turnusu rehabilitacyjnego
• Prowadzenie dokumentacji turnusu rehabilitacyjnego
• Organizowanie czasu wolnego uczestnikom turnusu (wycieczki piesze, autokarowe, zajęcia świetlicowe, wieczorki taneczne)
• Współpraca z kadrą ośrodka.

Oczekiwania:
• Wykształcenie min. średnie (preferowane wyższe o profilu pedagogika, socjologia, fizjoterapia, pielęgniarstwo)
• Wysoki poziom umiejętności komunikacyjnych (zwłaszcza z osobami starszymi oraz niepełnosprawnymi)
• Wysoka kultura osobista
• Zdolności organizacyjne, kreatywność

Oferujemy zatrudnienie w formie umowy zlecenia (1800 zł brutto) oraz zakwaterowanie, transport i wyżywienie (uwzględnione diety) podczas turnusu. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres  turnusywk.psoni@gmail.com

Dodatkowe informacje pod numerem 22 624 05 74 lub 511 072 705

Specjalista ds. marketingu

Nazwa pracodawcy:  Global Sport Academy Sp. z o.o.
Stanowisko: specjalista ds. marketingu
Miejsce pracy:  Kraków
Charakter oferty:  staż

Zakres wykonywanych zadań
-bieżące wsparcie działu marketingu
-analiza konkurencji
-kreowanie działań reklamowych

Wymagania:
-biegła znajomość komputera
-znajomość zasad social media
-zainteresowanie sportem

Warunki:
trzymiesięczny, płatny staż wakacyjny
Szczegóły na https://www.gsacademy.pl/ w zakładce O nas -> Praca
Kontakt: rekrutacja@gsacademy.pl

Payroll Delivery Specialist

Join Alight Solutions, you will have a bright future!

Alight Solutions is currently recruiting for Payroll Delivery Specialist located in Krakow,
Poland.

As part of an industry-leading team, you will help drive results for our clients by delivering
innovative and effective solutions as part of our Payroll Service Delivery business group within
Alight Solutions

About the Role

Job Responsibilities:

. Making sure that our clients’ employees get their monthly salaries accurately and on time;
. Inputting data into the system, validating and performing calculations;
. Processing statutory documentation;
. Running payroll processes and answering employees’ queries via email or telephone;
. Preparing reports, reconciling and making payments;
. Testing payroll system functionalities;
Required Experience:
. Very good English and excellent communication skills – C1 minimum – because you’ll be
working closely with clients in the UK;
. Analytical skills – you can combine different sets of data to work out what’s happening;
. Excel skills – intermediate level;
. Good time management – which allows you to manage your own time and meet tight deadlines
even under time pressure;
. Attention to details – which puts you one step ahead;

Education:

. High School Diploma required

About Alight Solutions

As the leading provider of benefits administration and cloud-based HR and financial solutions,
we enhance work and life through our service, technology and data. Our 22,000 colleagues
across 14 global centres deliver an unrivalled consumer experience for our clients and their
people. We have a 25 year operating history formerly the outsourcing business of Aon Hewitt.
We are Alight. Reimagining how people and organisations thrive.

We offer you

A competitive total rewards package, continuing education & training, and tremendous potential
with a growing worldwide organisation.

Alight Solutions provides equal employment opportunities (EEO) to all employees and
applicants for employment without regard to race, colour, religion, creed, sex, sexual orientation,
gender identity, national origin, age, disability, genetic information, pregnancy, childbirth or
related medical condition,veteran, marital, parental, citizenship, or domestic partner status, or
any other status protected by applicable country, national, federal, state or local law. Alight
Solutions is committed to a diverse workforce.

We offer you a competitive total rewards package, continuing education & training, and
tremendous potential with a growing worldwide organization.

Location: Powstańców Wielkopolskich 13G, 30-707 Kraków

Apply here: https://careers.alight.com/job/ALIGUSR-4246/Payroll-Delivery-Specialist or send your CV
to Paulina Foit at paulina.foit.3@alight.com

There are no deadlines for application for the role, we are looking for people who’d like to work for us,
continuously.

Customer Service Advisor EntryIpsum ...

Customer Service Advisor Entry with English and
German/French/Italian/Spanish/Dutch

Join Alight Solutions, you will have a bright future!

Alight Solutions are currently recruiting for a Customer Service Advisor Entry located in
Krakow, Poland. As part of an industry-leading team, you will help drive results for our clients
by delivering innovative and effective solutions as part of our Customer Service Delivery
business group within Alight Solutions

Your Impact as A Customer Service Advisor Entry with English and
German/French/Italian/Spanish/Dutch

Job Responsibilities:

. Providing telephone and email support for the employees of our clients who contact us with
questions about HR procedures or their employment benefits
. Explaining how to use the online HR system
. Investigating more complex cases

Required Experience:

. Excellent English – C1 minimum
. Proficiency in 2nd language: German/French/Italian/Spanish/Dutch – C1 minimum
. Adaptability – you can switch priorities quickly when things change and focus on new goals
. Excellent written and verbal communication skills

Education:
. High School Diploma

About Alight Solutions

As the leading provider of benefits administration and cloud-based HR and financial solutions,
we enhance work and life through our service, technology and data. Our 22,000 colleagues
across 14 global centres deliver an unrivalled consumer experience for our clients and their
people. We have a 25 year operating history formerly the outsourcing business of Aon Hewitt.
We are Alight. Reimagining how people and organisations thrive.

Our Colleague Experience

At Alight Solutions, we are reimaging how people and organisations thrive. To deliver on this
purpose, we do things differently. From company leaders to our newest colleagues, we all play a
role in bringing our values to life. Every colleague shapes how Alight can become better,
stronger and brighter – together. With technology as our catalyst and humanity at our core, we
advance each day toward a better future in work and life.

We offer you

A competitive total rewards package, continuing education & training, and tremendous potential
with a growing worldwide organisation.

Alight Solutions provides equal employment opportunities (EEO) to all employees and
applicants for employment without regard to race, colour, religion, creed, sex, sexual orientation,
gender identity, national origin, age, disability, genetic information, pregnancy, childbirth or
related medical condition, veteran, marital, parental, citizenship, or domestic partner status, or
any other status protected by applicable country, national, federal, state or local law. Alight
Solutions is committed to a diverse workforce.

We offer you a competitive total rewards package, continuing education & training, and
tremendous potential with a growing worldwide organization.
DISCLAIMER:

Nothing in this job description restricts management’s right to assign or reassign duties and
responsibilities of this job to other entities; including but not limited to subsidiaries, partners, or
purchasers of Alight business units.

Oferty pracy w Kielcach/praca.pl

https://www.praca.pl/kielce.html

Audytor Stoków Dealerskich

Stanowisko: Audytor Stoków Dealerskich

Nazwa pracodawcy: Dogmat Systemy S.A.

Miejsce pracy: woj. Świętokrzyskie, Małopolskie, Mazowieckie

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

Czym będziesz się zajmować?
Realizacją audytów zgodnie z wewnętrznymi procedurami w nowoczesnej autorskiej aplikacji, zadania dotyczyć będą:
– planowania, przygotowywania i przeprowadzania audytu stoków dealerskich,
– analizy dokumentacji handlowej,
– przygotowywania i opracowywania raportów audytowych,

Jesteś idealnym kandydatem jeśli:
– Twoim zamiłowaniem jest motoryzacja i podróże,
– posiadasz umiejętność gromadzenia i analizowania danych,
– masz zdolność do analitycznego myślenia, skoncentrowanego na poszukiwaniu powiązań przyczynowo – skutkowych,
– obsługa pakietu MS Office i posługiwanie się systemami IT nie stanowi dla Ciebie problemu,
– jesteś dokładny, systematyczny, punktualny, komunikatywny oraz odporny na stres,
– chętnie i szybko się uczysz oraz potrafisz dobrze zorganizować swoją pracę,
– znasz język angielski min. w stopniu podstawowym,
– dodatkowym atutem jest jeśli studiujesz zaocznie i dysponujesz dużą ilością wolnego czasu.

Co Tobie oferujemy?
– zatrudnienie w rozwijającej się firmie na podstawie umowy zlecenie,
– pracę pełną wyzwań i atrakcyjne wynagrodzenie (2000-4000zł netto),
– pracę z ekspertami- pasjonatami w swojej dziedzinie,
– elastyczne podejście do wykonywanej pracy (praca zdalna z domu, w siedzibie Spółki lub/i w terenie podczas audytowania podmiotów),
– zwrot kosztów podróży oraz kosztów noclegów,
– niezbędne narzędzia pracy,
– po odbytych praktykach możliwość wstąpienia w nasze szeregi na stałe w oparciu o umowę o pracę.

Kontakt telefoniczny: 61 628 09 50
Kontakt email: praca@dogmatsystemy.pl

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

Niepubliczne Przedszkole we Wrząsowicach (300 metrów od południowej granicy Krakowa) zatrudni nauczyciela wychowania przedszkolnego z pełnymi kwalifikacjami oraz osoby z wykształceniem pedagogicznym.

Ze względu na artystyczny i językowy profil Przedszkola znajomość języka angielskiego, zdolności plastyczne, muzyczne będą dodatkowym atutem.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na maila: rekrutacja@lenkowo.pl

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane ogłoszenia.

Praca wakacyjna w Holandii

Praca wakacyjna w Holandii – szczegóły w załączniku

Inwentaryzacja w sklepach- praca dla studentów ...

Praca w Niemczech na wakacje ! Gastronomia i hotelarstwo !

Zobacz plakat…

Załączniki…

PRACOWNIK HALI

Jobman Group Sp. z o.o. – Agencja Pracy Tymczasowej działająca na podstawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia pod nr 2163, poszukuje osób chętnych do podjęcia pracy tymczasowej na stanowisku:
PRACOWNIK HALI

Do Twoich obowiązków należeć będzie:
wykładanie towaru na półki sklepowe
obsługa Klienta zgodna ze standardami firmy

Czego oczekujemy?
jedynie chęci do pracy!

Co zapewniamy?
terminowe wypłaty nawet w systemie tygodniowym
liczne konkursy z atrakcyjnymi nagrodami
elastyczny czas pracy, byś mógł pogodzić ją z zajęciami  na uczelni

Skontaktuj się z  nami: Tel. 506 008 990

Specjalista ds. dotacji z funduszy Unii Europejskiej

Firma zajmująca się pozyskiwaniem dotacji dla sektora MŚP jak również jednostek samorządu terytorialnego zatrudni osoby do sporządzania wniosków aplikacyjnych, biznes planów i studiów wykonalności.

 

Profil kandydata:

– wykształcenie wyższe

– doświadczenie w skutecznym pozyskiwaniu środków z funduszy unijnych,

– umiejętność opracowywania wniosków szkoleniowych oraz inwestycyjnych,

– umiejętność tworzenia analiz finansowych,

– znajomość programów perspektywy finansowania 2014-2020

 

Oferujemy:

– atrakcyjne wynagrodzenie,

– możliwość pracy zdalnej,

– elastyczne godziny pracy.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres praca@unifund.pl

NEUROLOGOPEDA/LOGOPEDA

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Planeta 21” w Krośnie
zatrudni:

NEUROLOGOPEDĘ/LOGOPEDĘ

Oczekiwania: – ukończone studia magisterskie lub podyplomowe na kierunku neurologopedia/logopedia, – mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi, – motywacja do pracy, – chęć podnoszenia swoich kwalifikacji.

Osoba zatrudniona na stanowisku neurologopedy/logopedy odpowiedzialna będzie za prowadzenie indywidualnej terapii dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnościami.

Oferujemy: – atrakcyjne wynagrodzenie, – szkolenia podnoszące kwalifikacje, – wsparcie merytoryczne, – miłą atmosferę w pracy.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres mailowy: dyrektor@planeta21.pl

Prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Oferty staży i praktyk

Rekruter / Rekruterka (długoterminowy staż studencki)

Rekruter / Rekruterka (długoterminowy staż studencki)
– praca dodatkowa dla studentów, 100% zdalnie i elastycznie –

Szukasz dodatkowej pracy? Grupa Silverhand stanowi międzynarodową sieć agencji zatrudnienia, wyspecjalizowanych w świadczeniu najwyższej jakości usług rekrutacyjnych dla branży technicznej (elektrycy, spawacze, stolarze, mechanicy, itd.). Oferujemy stabilną i dochodową współpracę w oparciu o jasne zasady.

Wymagania:
• status studenta, ponieważ jest to staż studencki
• chęć nauki i dalszego rozwoju
• wysoko rozwinięte kompetencje miękkie
• umiejętność organizacji pracy własnej
• umiejętność pracy w zespole
• dbanie o dobre imię Grupy Silverhand

Oferujemy:

• zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenia w systemie prowizyjnym
• bardzo atrakcyjne prowizje
• praca w 100% zdalna
• elastyczne godziny pracy (dla chętnych również w weekendy)
• darmowe szkolenia (nie wymagamy doświadczenia)

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należy:
• wyszukiwanie kandydatów gotowych do podjęcia pracy za granicą (Niemcy, Holandia, Norwegia, Islandia, Belgia, i in.)
• przeprowadzanie wstępnych rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami (tj. elektrykami, spawaczami, magazynierami, kierowcami, mechanikami, malarzami, płytkarzami, stolarzami, itp.)
• zarządzanie wewnętrzną bazą kandydatów
• dbanie o Candidate Experience
• współpraca z pozostałymi członkami zespołu

Jesteśmy na rynku od 11 lat, mamy biura w 7 krajach i fantastyczny Zespół doświadczonych rekruterów, którzy chętnie podzielą się z Tobą swoją wiedzą!

Kontakt:
Tel. +48 539 601 600
e-mail: praca@silverhand.eu

Sekretarka - płatny staż

Nazwa pracodawcy: Karabela-Ck

Email: rekrutacja@karabelack.pl

Stanowisko: Sekretarka – płatny staż

Miejsce_pracy:
Kielce

Charakter:
Staż

Opis:
· wsparcie administracyjne procesów obsługi sekretariatu

· obsługa przychodzących połączeń telefonicznych

· wsparcie przy przygotowywaniu dokumentów i korespondencji

Wymagania:
· mile widziane wykształcenie wyższe,
· dobra znajomość pakietu MS Office,

· orzeczenie o niepełnosprawności – warunek konieczny

Warunki:
· możliwość zdobywania doświadczenia w zespole profesjonalistów
w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
· realną szansę na zatrudnienie na podstawie umowy o pracę po ukończeniu
stażu
· możliwość uczenia się od najlepszych w branży

Kontakt:
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny 41 341 20 28 lub
przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres rekrutacja@karabelack.pl

Praktyki w Grecji i na Cyprze

Spa positions available for students of Physiotherapy, Beauty Therapy/ Cosmetology, Spa and Wellness.
The positions are located in Greece and Cyprus in Spa departments of 4 and 5 start resorts.

The offer includes:

Attractive salary min. 500€ per month.
Free accommodation
Free meals 3 times daily
Airport pick-up
Preferred duration 4 months in the summer.

We would be happy to guide you through the process and offer them placements in our resorts.

Karolina Elenis

Assistant Director
Algoos Study Work and Travel INC™
+30 2241 888 018
+30 694 832 4436
Rhodes 82102, Greece
www.algoos.com
internships@algoos.com

Kaufland - program stażowy Absolwent

Kaufland po raz kolejny rusza z ofertą skierowaną do studentów ostatniego roku oraz absolwentów wszystkich kierunków szkół wyższych w Polsce.

Wystartowała rekrutacja do zimowej edycji programu stażowego Absolwent w całej Polsce.

Młodzi mogą rozpocząć z nami 12 miesięczną przygodę, która po zakończeniu gwarantuje otwarte możliwości awansu na stanowiska kierownicze.

Program stażowy w Sprzedaży odbywa się w całej Polsce w 228 lokalizacjach, a program stażowy w Zakupie realizowany jest w naszej Centrali we Wrocławiu.

Wynagrodzenie podczas programu to 5000 zł brutto, umowa o pracę i bogaty pakiet benefitów. Nie ma ograniczeń co do kierunku skończonych studiów – oferta kierowana jest do wszystkich, bez względu na kierunek.

 

Linki do ofert:

https://jobs.kaufland.com/Polska/job/Wroc%C5%82aw-Sta%C5%BCysta-w-Departamencie-Zakupu-Program-Absolwent-50-541/727083801/

https://jobs.kaufland.com/Polska/job/Wroc%C5%82aw-Mened%C5%BCer-Zespo%C5%82u-Program-Absolwent-w-Sprzeda%C5%BCy-50-516/727077901/

 

Link do strony: https://kariera.kaufland.pl/absolwenci-studenci/program-stazowy-absolwent.html

Praktykant w dziale Księgowości

Nazwa pracodawcy: Echo Investment

Miejsce praktyki: Kielce

Charakter: Bezpłatna praktyka

Opis: W trakcie praktyki będziesz mieć okazję współpracy z zespołem profesjonalistów, wspierania go w realizacji codziennych działań. Będziesz odpowiadać za zadania zlecone przez zespół.

Wymagania: Od Ciebie oczekujemy podstawowej wiedzy księgowej, zdobytej w trakcie studiów. Jeśli jesteś osobą dokładną w wykonywaniu powierzonych obowiązków oraz dobrze zorganizowaną, z pewnością odnajdziesz się w naszym zespole. Ważna jest dla nas znajomość pakietu MS Office, a dodatkowym atutem będzie znajomość języka angielskiego
Spełniasz wymagania? Aplikuj!

Warunki:
Złożenie aplikacji poprzez formularz:
https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=33a96b2ea48c402aae88c1f88a6923ba

Kontakt:

Email: Rekrutacja@echo.com.pl lub poprzez formularz elektroniczny
https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=33a96b2ea48c402aae88c1f88a6923ba

Program Stażowy Kaufland

Kaufland Polska serdecznie zaprasza studentów i absolwentów na letnią edycję programu stażowego Absolwent.
Zapraszamy absolwentów i studentów ostatniego roku wszystkich kierunków oraz specjalizacji.
Mamy dla nich 4 fantastyczne oferty stażowe!

• Program Absolwent we wrocławskiej Centrali
w Departamencie Zakupu,
w Departamencie Marketingu
w Departamencie Obszarów Centralnych (Budowa/Nieruchomości/Ekspansja/Zaopatrzenia)

https://jobs.kaufland.com/Polska/job/Wroc%C5%82aw-Specjalista-ds_-Zakupu-Program-Absolwent-50-541/658492101/
https://jobs.kaufland.com/Polska/job/Wroc%C5%82aw-Specjalista-ds_-Marketingu-Program-Absolwent-50-541/658501501/
https://jobs.kaufland.com/Polska/job/Wroc%C5%82aw-Specjalista-w-Departamencie-Obszar%C3%B3w-Centralnych-Program-Absolwent-50-541/658789901/

• Program Absolwent w Sprzedaży w całej Polsce
https://jobs.kaufland.com/Polska/job/Wroc%C5%82aw-Mened%C5%BCer-Zespo%C5%82u-Program-Absolwent-w-Sprzeda%C5%BCy-50-516/658494901/

Program trwa 12 miesięcy i jest przepustką do stałej współpracy w międzynarodowej firmie handlowej.
Oferujemy od samego początku programu umowę o pracę z pełnym pakietem benefitów oraz wynagrodzenie 5000zł brutto miesięcznie.

Asystent w dziale Księgowości - staż

Nazwa pracodawcy: Mabuchi Motor Poland

Stanowisko: Asystent w dziale Księgowości – staż

Miejsce pracy: Bochnia

Charakter: staż

Opis: Aktywne wsparcie działu Księgowości w realizacji bieżących, codziennych obowiązków

Wymagania: Status studenta na kierunki Finanse/Rachunkowość lub pokrewne

Warunki: Umowa o praktykę/staż

Kontakt: e.ziemba.ztp@mabuchi-motor.com
Zainteresowane osoby prosimy o aplikowanie poprzez formularz:
https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=bbd8ab8cef134dad97d424b77217b8c4

Praktykant Pilkington Polska sp. z o. o.

Nazwa pracodawcy: Pilkington Polska sp. z o. o.

Stanowisko: Praktykant

Miejsce pracy: Sandomierz

Charakter: Praktyka

Jeśli jesteś na początku drogi zawodowej masz możliwość podjęcia nauki w jednym z naszych oddziałów. W ramach wakacyjnej praktyki lub stażu absolwenckiego. Praktyki w NSG Group mogą odbywać zarówno uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, jak i studenci studiów wyższych. Obecnie Centrum Usług Wspólnych spółki Pilkington Polska poszukuje stażystów/ praktykantów do działów finansowych, procesu zakupów oraz analizy danych.

Od kandydatów oczekujemy:

 • kształcenia się w jednym z wyżej wymienionych kierunków
 • znajomości języka obcego na poziomie co najmniej dobrym
 • swobodnego posługiwania się narzędziami pakietu Microsoft Office
 • umiejętności pracy w zespole
 • dobrej organizacji pracy
 • komunikatywności

Zapewniamy szkolenie BHP oraz pomoc doświadczonych pracowników i opiekuna praktyk. Wystawiamy zaświadczenia o odbyciu praktyk w języku polskim i angielskim.

Kontakt

Email: agata.kin@pl.nsg.com

Zapraszamy do przesłania aplikacji za pośrednictwem strony

http://www.pilkington.com/pl-pl/pl/kariera/oferty-pracy wybierając zakładkę Praktyka lub Staż

Au Pair Gap Year USA 2020!

Au Pair USA 2020!  Roczny wyjazd do Stanów i nauka w koledżu amerykańskim. Agencja Prowork Au Pair organizuje wyjazdy edukacyjne Au Pair już od ponad 20 lat! Program Au Pair to oficjalny program wymiany kulturowej nadzorowany przez departament Stanu USA realizowany przez uprawnione organizacje amerykańskie.
Zapraszamy do udziału w rocznym Programie Au Pair GAP YEAR w USA. Zamieszkaj przez rok z rodziną amerykańską i w zamian za opiekę nad dziećmi szlifuj angielski z NATIVE SPEAKERAMI i podróżuj po Stanach!

Jako Au Pair w USA masz zagwarantowane
●    przelot w obie strony z/ do Polski do/ z USA. Do wyboru wyloty z Warszawy, Gdańska, Krakowa, Wrocławia i Berlina (+ inne miasta w Europie)
● 3 dniowe  szkolenie  Au Pair Orientation w Nowym Jorku.
● Jako Au Pair w USA otrzymujesz minimum 195,75 usd/ tydz. skalkulowane w oparciu regulacje Departamentu Stanu w USA  z uwzględnieniem kosztów zamieszkania i wyżywienia.
● jednorazowe stypendium 500 USD na edukację (do wyboru różne kursy)
● rozszerzone ubezpieczenie zdrowotne (w odróżnieniu od innych organizatorów nie płacisz za rozszerzone ubezpieczenie – otrzymujesz polisę na 500 tys usd)
● 2 tygodnie płatnego urlopu podczas kontraktu
● travel month – możliwość (opcjonalnie) przedłużenia pobytu o 1 miesiąc na podróże i zwiedzanie USA po zakończeniu kontraktu.
● możliwość przedłużenia wizy J1 i pobytu w USA o kolejne 6, 9 lub 12 m-cy.
● pomoc i opieka partnerskiego biura w danym rejonie

Twoje warunki uczestnictwa w Programie Au Pair USA
●    wiek 18-27 lat (Twój wyjazd musi nastąpić przed 27 urodzinami)
● ukończona szkoła średnia (technikum, liceum), matura nie jest wymagana
● komunikatywny angielski (na poziomie szkoły średniej)
● referencje/ polecenia  poświadczające Twoje doświadczenie min. 200 godzin opieki nad dziećmi u rodzin prywatnych, sąsiadów, udzielaniu korepetycji, pracy na koloniach, wolontariat, praktyki. Doświadczenie w opiece nad dziećmi w rodzinie też się liczy jako dodatkowe godziny!
● prawo jazdy ( możesz złożyć aplikację w trakcie kursu na prawo jazdy)
●     możesz wyjechać w dowolnym terminie w 2020 roku!

Jak się zgłosić do Programu Au Pair USA i załatwić formalności
Zostań Au Pair USA i zaplanuj Twój Au Pair Gap Year w USA. Zarejestruj się na stronie www.prowork.com.pl i złóż aplikację na wyjazd z Prowork Au Pair. Po otrzymaniu Twojego wstępnego zgłoszenia, skontaktujemy się i odpowiemy na Twoje pytania o Au Pair. Teraz cała aplikacja online!
Nasz social media: You Tube: Prowork Au Pair Agency Poland
Instagram: prowork.aupair  Facebook: Prowork Au Pair Agency Warsaw

WyGoogluj sobie Staż w Agencji SEO!

•    Interesuje Cię reklama w sieci?
•    Jesteś zakręcony na punkcie googlowania?
•    Dobrze odnajdujesz się w internetowym świecie?

Jeśli odpowiedziałeś twierdząco na powyższe pytania, weź udział w konkursie
WyGoogluj sobie Staż! Najlepsi wygrają staż w Agencji SEO i 3000 zł.

Sam wybierzesz dział, w jakim chcesz odbyć staż. Od Ciebie zależy też forma stażu: możesz pracować stacjonarnie lub zdalnie. Zwycięzcy zdobędą doświadczenie zawodowe w branży SEO, otrzymają wynagrodzenie i szansę na stałe zatrudnienie.

Przed Tobą trzy zadania:

•    przygotuj pracę, pt. „Moja wizja Google za 50 lat”,
•    wejdź na stronę www.afterweb.pl kliknij w znak /Konkurs Staż/ i odpowiedz na pytania,
•    prześlij pracę konkursową i odpowiedzi, korzystając z formularza.

Czas trwania konkursu: 15.10 – 15.12.2019 r.
Wyłonienie Zwycięzców: 06.01.2020 r.

Regulamin konkursu: https://afterweb.pl/regulamin-konkursu-wygoogluj-sobie-staz.pdf

Praktykant/ka w Dziale Księgowości

Nazwa pracodawcy: ENERIS Centrum Usług Wspólnych

Stanowisko: Praktykant/ka w Dziale Księgowości

Miejsce pracy: Kielce

 • Zdobędziesz cenne doświadczenie zawodowe realizując różnorodne projekty
 • Masz wpływ na program praktyk, indywidualnie dostosowany do Twoich zainteresowań i potrzeb
 • Zapoznasz się z głównymi procesami księgowości w firmie usługowej
 • Poznasz codzienne czynności księgowe i administracyjne
 • Zdobędziesz praktyczną oraz cenną wiedzę dotyczącą procesów w obszarach takich jak księga główna, zobowiązania i należności, sprawozdawczość, podatki
 • Dowiesz się jak wygląda współpraca z działami operacyjnymi i dostawcami usług w firmie

Wymagania:

 • Nie musisz mieć doświadczenia – wystarczy pozytywne nastawienie oraz chęć rozwoju
 • Zaangażowania w wykonywaną pracę
 • Dokładności, dobrej organizacji pracy własnej
 • Znajomości pakietu MS Office
 • Dyspozycyjności min. 20 godzin tygodniowo przez minimum 4 tygodnie

Warunki:

Dodatkowo zapewniamy niezbędne narzędzia do wykonywania pracy, wsparcie doświadczonych oraz profesjonalnych pracowników, elastyczne godziny pracy oraz ogrom merytorycznej wiedzy.

Po zakończeniu programu istnieje szansa na podjęcie dalszej współpracy oraz rozwoju w Grupie ENERIS, która jest Polskim liderem ochrony środowiska.

Kontakt:  martyna.sencerek@eneris.pl

Aplikuj na praktykę https://aplikuj.hrlink.pl/aplikacja/Praktykant-ka-w-Dziale-Ksiegowosci/5746-3854-93-bk1-1473.html

Work & Travel- praktyka w USA

Masz już dosyć mrozów, śniegu, zajęć na uczelni, egzaminów i marzysz o lecie, słońcu i ciekawych przygodach?
Weź udział w programie Work & Travel i przeżyj niesamowite wakacje swojego życia w USA!
Oferujemy pracę ratownika na basenach w najlepszej i największej firmie na East Coast – High Sierra Pools. Praca jest zarówno dla chłopaków i dziewczyn z możliwością wyjazdu w grupach. Nie musisz być zawodowym pływakiem lub mieć doświadczenie ratownika aby dostać pracę wszystkiego cię nauczymy!
☀️ Nie wahaj się i zaplanuj swoje lato z nami!☀️
Po więcej szczegółów pisz:
viktoriia@highsierrapools.com
+48-796-249-806
https://www.facebook.com/HSPPolska/

Work and Travel USA to najpopularniejszy na rynku program edukacyjno-kulturowy dedykowany polskim studentom, jak również tym studiującym w Polsce, ale będącym z innego kraju. Bez wątpienia jest to najciekawsza i najtańsza okazja na super wakacje – by zwiedzić USA, poznać amerykańską kulturę i prawdziwych „lokalesów”.
Ten program pozwoli zarobić pieniądze, zwiedzić wiele miejsc w Stanach i nauczyć się płynnie rozmawiać w języku angielskim. Dzięki programowi studenci zyskują mnóstwo doświadczenia, które będzie owocowało w przyszłości, czy to na uczelni, czy podczas szukania pracy.

Pracownik socjalny- staż w Niemczech

Pracownik  socjalny- staż w Niemczech: szczegóły…

Opieka nad dziećmi - Au Pair Gap Year USA 2019! Rekrutacja rozpoczęta! ...

Złóż już TERAZ aplikację z Prowork i leć na rok do Stanów!

Promocja 200+200! Złóż nową kompletną aplikację do końca listopada br. i odbierz  kupon rabatowy na 200 zł dla siebie + dodatkowo 200 zł dla koleżanki ( do wykorzystania w ciągu 2-m-cy)!  Planuj Twój amerykański gap year już teraz!

Au Pair USA 2019 czyli roczny wyjazd do Stanów i nauka w koledżu amerykańskim. Agencja Prowork Au Pair organizuje wyjazdy edukacyjne Au Pair już od ponad 19 lat!

Program Au Pair jest oficjalnym programem wymiany kulturowej zatwierdzonym przez departament Stanu USA realizowanym za pośrednictwem uprawnionych organizacji amerykańskich.

Program skierowany jest do młodych osób z całego świata, absolwentów szkół średnich i studentów, którzy chcą poznać codzienne życie w Ameryce, szkolić angielski i podróżować! We współpracy z amerykańską organizacją zapraszamy do udziału w rocznym Programie Au Pair w USA.

Jako Au Pair w USA masz zagwarantowane

. roczny kontrakt na pobyt Au Pair u rodziny amerykańskiej
. 3 dniowe szkolenie w Nowym Jorku / szkolenie odbywa się w centrum NJ na
Manhattanie!
. bezpłatny przelot z Polski do/z USA
. wiza studencka J1
. kieszonkowe 197 USD tygodniowo czyli dostajesz ponad 10 000 USD rocznie!
. 500 USD jednorazowe stypendium na kursy językowy w koledżu
amerykańskim
. ubezpieczenie w cenie ( rozszerzone ubezpieczenie bez żadnych
dodatkowych opłat z Prowork Aupair)
. opieka organizacji amerykańskiej podczas Twojego pobytu w USA
. możliwość przedłużenia Twojego pobytu Au Pair w USA o kolejne 6/9/12 mcy.
. Twoje gwarantowane koszty udziału w Programie wynoszą tylko 1190 zł +
koszt wizy amerykańskiej. Resztę kosztów w tym przeloty do USA pokrywa
strona amerykańska.

Twoje warunki uczestnictwa w Programie Au Pair USA

. masz 18- 27 lat
. znasz komunikatywny angielski
. masz doświadczenie w opiece nad dziećmi (opieka w rodzinie, korepetycje,
inne)
. jesteś osobą niezamężną, bezdzietną, niepalącą i niekaraną
. masz prawo jazdy ( możesz rozpocząć przygotowanie aplikacji w trakcie
kursu)
. Au Pair nie jest pracą, w ramach wymiany kulturowej pomagasz rodzinie w
opiece nad dziećmi i mieszkasz z nimi na zasadach członka rodziny,
poznajesz codzienne życie w USA i szkolisz angielski na co dzień! Codzienne
rozmowy z native speakerami to świetna okazja przełamania bariery językowej

Jak się zgłosić do Programu Au Pair USA i załatwić formalności

Zostań Au Pair USA i zaplanuj Twój Au Pair Gap Year w Stanach Zjednoczonych.
Zarejestruj się na stronie www.prowork.com.pl i złóż aplikację na wyjazd z Prowork
Au Pair.

Po otrzymaniu Twojego wstępnego zgłoszenia, skontaktujemy się i odpowiemy na Twoje pytania o Au Pair. Teraz cała aplikacja online i prosta procedura.

Dołącz do Nas i oglądaj filmy, relacje i opinie naszych Au Pair!

You Tube: Prowork Au Pair Agency Poland
Instagram: prowork.aupair
Facebook: Prowork Au Pair Agency Warsaw
Zobacz też inne wyjazdy językowe Au Pair USA i Au Pair Europa z Prowork Au Pair!
Najlepsze wyjazdy językowe i Au Pair Gap Year od 1999 roku!

Oferty staży w Wielkiej Brytanii ESPA

1.  Analityk Danych
https://www.espauk.com/wp-content/uploads/2018/11/Data-Analyst-Internship-OPEDA3110.pdf
2.  Analityk Danych
https://www.espauk.com/wp-content/uploads/2018/10/Data-Analysis-internship-CFDA2809.pdf
3. Programista
https://www.espauk.com/wp-content/uploads/2018/11/Back-End-Developer-Internship-ALFBE3010.pdf
4 .Programista
https://www.espauk.com/wp-content/uploads/2018/10/Android-Development-Internship-COTAN2210.pdf
5. Inżynier rozwoju nowych produktów
https://www.espauk.com/wp-content/uploads/2018/11/New-Product-Development-Engineer-Internship-TPPDE2401.pdf
6. Asystent do spraw marketingu
https://www.espauk.com/wp-content/uploads/2018/11/Marketing-Assistant-Internship-MACMA2910.pdf
7. Asystent do spraw marketingu cyfrowego
https://www.espauk.com/wp-content/uploads/2018/10/Digital-Marketing-Internship-LUSMA2709.pdf
8. Programista stron internetowych
https://www.espauk.com/wp-content/uploads/2018/11/Web-Development-InternshipJUJWD0611-_.pdf
9. Analityk danych finansowych
https://www.espauk.com/wp-content/uploads/2018/11/Data-Analyst-Internship-CONDA1810.pdf
10. Inżynier produkcji
https://www.espauk.com/wp-content/uploads/2018/11/Production-Engineering-Internship-NORPE0711.pdf
11. Koordynator marketingu i wydarzeń
https://www.espauk.com/wp-content/uploads/2018/11/Event-and-Marketing-Coordinator-Internship-SETEM0711.pdf
12. Asystent marketingu cyfrowego
https://www.espauk.com/wp-content/uploads/2018/08/Digital-Marketing-Internship-SENMAD2906-2.pdf
13. Asystent do spraw marketingu cyfrowego
https://www.espauk.com/wp-content/uploads/2018/08/Digital-Marketing-Internship-SENMAD2906-2.pdf
14. Asystent do spraw marketingu cyfrowego z językiem hiszpańskim
https://www.espauk.com/wp-content/uploads/2018/11/Digital-Marketing-Internship-for-Spanish-Speakers-BUBMAS0811.pdf
15. Inżynier produkcji
https://www.espauk.com/wp-content/uploads/2018/11/Production-Engineering-Internship-NORPE0711-1.pdf
16. Programista 2 stanowiska
https://www.espauk.com/wp-content/uploads/2018/11/Software-Quality-Assurance-Internship-ALFSQ2610.pdf
https://www.espauk.com/wp-content/uploads/2018/11/Software-Quality-Assurance-Internship-SYNSO0811.pdf
17. Asystent do spraw marketingu produktów spożywczych
https://www.espauk.com/wp-content/uploads/2018/11/Marketing-Content-Writing-Internship-WRIMA1311.pdf
18. Asystent administracyjny w branży motoryzacyjnej z językiem chińskim
https://www.espauk.com/wp-content/uploads/2018/09/Business-Administration-internship-for-Chinese-speaker-MFGBA0509.pdf
19. Asystent do spraw rozwoju biznesu i badania rynku z językiem arabskim
https://www.espauk.com/wp-content/uploads/2018/09/Business-Development-and-Market-Research-Internship-Arabic-Speaker-BCBDA1809.pdf
20. Programista 3 stanowiska
https://www.espauk.com/wp-content/uploads/2018/10/Front-End-Developer-Internship-ALFFE2610.pdf
https://www.espauk.com/wp-content/uploads/2018/11/Software-Development-Internship-TELDS1411.pdf
https://www.espauk.com/wp-content/uploads/2018/11/App-Development-Internship_IOS-CPRADIOS1307.-1.pdf
21. Inżynier elektroniki
https://www.espauk.com/wp-content/uploads/2018/11/Electronic-Engineer-Internship-TELEL1411.pdf
22. Inżynier rozwoju produktów nowych
https://www.espauk.com/wp-content/uploads/2018/11/New-Product-Development-Engineer-Internship-TPPDE2401-1.pdf
23. Asystent do spraw stosunków międzynarodowych z językiem Polskim i Czeskim
https://www.espauk.com/wp-content/uploads/2018/11/International-Relations-Legal-Internship-Polish-or-Czech-Speakers-RGIGE1411.pdf
24. Asystent do spraw administracji w biznesie
https://www.espauk.com/wp-content/uploads/2018/11/Business-Administration-Internship-PROBA2111.pdf
25. Programista
https://www.espauk.com/wp-content/uploads/2018/11/Software-Development-Internship-CORSD0911.pdf
26. Asystent do spraw marketingu
https://www.espauk.com/wp-content/uploads/2018/11/Marketing-Internship-CORMA0910-.pdf
27. Asystent do  spraw administracji i sprzedaży w branży turystycznej
https://www.espauk.com/wp-content/uploads/2018/11/Sales-and-Business-Administration-IRISB2311-.pdf
28. Asystent do spraw administracji w biznesie z językiem Japońskim
https://www.espauk.com/wp-content/uploads/2018/09/Business-Administration-internship-Japanese-speaker-MFGBA1309.pdf
29. Programista- tworzenie stron internetowych
https://www.espauk.com/wp-content/uploads/2018/11/Web-Developement-Internship-GOMWD0506.pdf
30. Analityk rynku
https://www.espauk.com/wp-content/uploads/2018/11/Market-Research-InternTECMR2311-2.pdf
31. Asystent do spraw marketingu cyfrowego
https://www.espauk.com/wp-content/uploads/2018/11/Digital-Marketing-Internship.-FIEDM2111.pdf
32. Asystent do spraw wsparcia sprzedaży
https://www.espauk.com/wp-content/uploads/2018/11/Sales-Support-InternshipPICSS2311.pdf
33. Asystent do spraw rozwoju biznesu
https://www.espauk.com/wp-content/uploads/2018/11/Business-Development-Internship-PICBD2311.pdf
34. Asystent do spraw marketingu cyfrowego
https://www.espauk.com/wp-content/uploads/2018/08/Digital-Marketing-Internship-SENMAD2906-2.pdf
35. Asystent do spraw rozwoju biznesu z językiem polskim
https://www.espauk.com/wp-content/uploads/2018/11/Business-Development-Internship-for-Polish-Speakers-PICBD2311.pdf
36.Inżynier do spraw elektroniki i oprogramowania
https://www.espauk.com/wp-content/uploads/2018/11/Electronic-or-Software-Engineer-Internship-PICSE2311.pdf
37. Asystent do spraw marketingu cyfrowego
https://www.espauk.com/wp-content/uploads/2018/12/Digital-Marketing-Internship-TICDM0412.pdf
38. Asystent do spraw rozwoju w biznesie
https://www.espauk.com/wp-content/uploads/2018/12/Business-Development-Internship-TICBD0412.pdf
39. Programista UX / UI
https://www.espauk.com/wp-content/uploads/2018/12/Front-end-UI-Developer-Internship-PERFE2811.pdf
40. Programista- tworzenie stron internetowych
https://www.espauk.com/wp-content/uploads/2018/11/Web-Developement-Internship-GOMWD0506.pdf
41. Asystent do spraw marketingu cyfrowego – 4  oferty
https://www.espauk.com/wp-content/uploads/2018/11/Digital-Marketing-Internship.-FIEDM2111.pdf
https://www.espauk.com/wp-content/uploads/2018/08/Digital-Marketing-Internship-SENMAD2906-2.pdf
https://www.espauk.com/wp-content/uploads/2018/12/Web-Marketing-Internship-MTDWM1312-2.pdf
https://www.espauk.com/wp-content/uploads/2018/11/Marketing-Assistant-Internship-MACMA2910.pdf
42. Asystent do spraw sprzedaży z językiem polskim
https://www.espauk.com/wp-content/uploads/2018/12/Business-Development-Internship-for-Polish-Speakers-PICBDP2311.pdf
43. Inżynier elektroniki- 2 oferty
https://www.espauk.com/wp-content/uploads/2018/11/Electronic-Engineer-Internship-TELEL1411.pdf
https://www.espauk.com/wp-content/uploads/2018/11/Electronic-or-Software-Engineer-Internship-PICSE2311.pdf
44. Programista  14 ofert
https://www.espauk.com/wp-content/uploads/2018/11/Software-Development-Internship-CORSD0911.pdf
https://www.espauk.com/wp-content/uploads/2018/11/Software-Quality-Assurance-Internship-SYNSO0811.pdf
https://www.espauk.com/wp-content/uploads/2018/12/Software-Development-Internship-ETASD1312.pdf
https://www.espauk.com/wp-content/uploads/2018/12/Java-API-Developer-Internship-PERJA2811.pdf
https://www.espauk.com/wp-content/uploads/2018/12/NET-developer-Internship-PATDOT1812-.pdf
https://www.espauk.com/wp-content/uploads/2018/11/Web-Developement-Internship-GOMWD0506.pdf
https://www.espauk.com/wp-content/uploads/2018/11/Software-Development-Internship-CORSD0911.pdf
https://www.espauk.com/wp-content/uploads/2018/12/Front-end-UI-Developer-Internship-PERFE2811.pdf
https://www.espauk.com/wp-content/uploads/2018/11/Software-Quality-Assurance-Internship-SYNSO0811.pdf
https://www.espauk.com/wp-content/uploads/2018/12/Web-Development-Internship-DATWD2112.pdf
https://www.espauk.com/wp-content/uploads/2018/12/Software-Development-Internship-ETASD1312.pdf
https://www.espauk.com/wp-content/uploads/2019/01/Data-Analysis_-Smart-Cities-Internship-SEEDA2112.pdf
https://www.espauk.com/wp-content/uploads/2019/01/Junior-QA_App-Testing-Evaluation-Internship-SEEAPP2112.pdf
https://www.espauk.com/wp-content/uploads/2018/12/Software-Development-Internship_-Platform-Team-PATSDP1112.pdf
45. Asystent do spraw administracji i HR
https://www.espauk.com/wp-content/uploads/2018/12/HR-and-Administration-Internship-INTHR1212.pdf
46. Asystent do spraw marketingu
https://www.espauk.com/wp-content/uploads/2018/11/Marketing-Assistant-Internship-MACMA2910.pdf
47. Asystent księgowego
https://www.espauk.com/wp-content/uploads/2018/12/Accounting-Assistant-Internship-FUTCC1712.pdf
48. Asystent do spraw administracyjnych z językiem Japońskim
https://www.espauk.com/wp-content/uploads/2018/09/Business-Administration-internship-Japanese-speaker-MFGBA1309.pdf
49. Asystent do spraw administracyjnych z językiem Chińskim
https://www.espauk.com/wp-content/uploads/2018/09/Business-Administration-internship-for-Chinese-speaker-MFGBA0509.pdf
50. Analityk rynku finansowego
https://www.espauk.com/wp-content/uploads/2018/11/Market-Research-InternTECMR2311-2.pdf
51. Asystent wsparcia sprzedaży
https://www.espauk.com/wp-content/uploads/2018/11/Sales-Support-InternshipPICSS2311.pdf
52. Asystent do spraw administracyjnych  4 oferty
https://www.espauk.com/wp-content/uploads/2018/11/Sales-and-Business-Administration-IRISB2311-.pdf
https://www.espauk.com/wp-content/uploads/2019/01/Business-Administration-Internship-SEEBA2412.pdf
https://www.espauk.com/wp-content/uploads/2018/12/Services-Management-Administration-Internship-BABMA1912-1.pdf
https://www.espauk.com/wp-content/uploads/2018/12/Business-Administration-internship-German-Italian-or-Spanish-speaking-MFGBA2012.pdf
53. Inżynier mechaniki
https://www.espauk.com/wp-content/uploads/2019/01/Mechanical-Engineering-Internship-AUGME0401.pdf
54. Menadżer w branży finansowej
https://www.espauk.com/wp-content/uploads/2019/01/Financial-Management-PPSFM2112.pdf

55.Inżynier mechanik
https://www.espauk.com/wp-content/uploads/2019/02/Mechanical-Design-Internship-MAXME0602.pdf
56.Tłumacz języka hiszpańskiego
https://www.espauk.com/wp-content/uploads/2019/02/Marketing-and-Translation_-Spanish-Speakers-Internship-TRUMA0702.pdf
57.Asystent do spraw rozwoju biznesu z językiem polskim
https://www.espauk.com/wp-content/uploads/2018/12/Business-Development-Internship-for-Polish-Speakers-PICBDP2311.pdf
58. Inżynier oprogramowania sieciowego
https://www.espauk.com/wp-content/uploads/2019/02/Deep-Web-Software-Engineering-Internship-AMPSE1102.pdf

Staż w dziale bankowości detalicznej

mBank SA, Bankowość Detaliczna

Oferowane stanowisko:
Płatny roczny lub dwuletni
staż w dziale bankowości detalicznej

Wymagania dotyczące kandydata:

Kierunek studiów: To propozycja przede wszystkim do studentów III – V roku, posiadających wysokie zdolności interpersonalne.

Od kandydatów oczekujemy cech osobowościowych, tj.:
•    odpowiedzialność;
•    efektywna komunikacja, umiejętność pracy w zespole;
•    ciekawość i chęć zdobywania nowych doświadczeń;
•    bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office;
•    (mile widziana) dyspozycyjność oraz wysoka motywacja do pracy.

Warunki zatrudnienia:

•    zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie, elastyczne godziny pracy;
•    dyspozycyjność minimum 100 godzin w miesiącu – do uzgodnienia z pracodawcą;
•    możliwość połączenia pracy zarobkowej ze studiami;
•    wynagrodzenie zależne od przepracowanych godzin w miesiącu, stawka godzinowa.
Oferta ważna do 16.11.2018r.

Osoba, z którą się  można kontaktować i wysłać aplikację:
Dyrektor Oddziału Rafał Myśliński
e-mail:  Rafal.Myslinski@mbank.pl

W aplikacji prosimy o umieszczenie adnotacji:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Doradca zawodowy

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
ul. A. Mickiewicza 41
70 – 383 Szczecin
poszukuje kandydata na stanowisko

DORADCY ZAWODOWEGO / DORADCY ZAWODOWEGO – STAŻYSTY
w Wydziale Poradnictwa Zawodowego
Wymagania niezbędne:
•    wykształcenie wyższe psychologiczne,
•    na stanowisko doradcy zawodowego minimum roczne doświadczenie zawodowe w zakresie poradnictwa zawodowego / doradcy zawodowego – stażysty doświadczenie zawodowe nie jest wymagane,
•    znajomość standaryzowanych narzędzi diagnostycznych,
•    umiejętność wykonywania i interpretacji wyników testów i badań psychologicznych,
•    podstawowa wiedza z zakresu działalności samorządu terytorialnego oraz WUP,
•    znajomość problematyki regionalnego rynku pracy,
•    niekaralność za umyślne przestępstwo  ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, wymagania zgodne z art. 6 ust. 3 pkt. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.
Wymagania dodatkowe:
•    ukończone studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego,
•    minimum roczny staż w zakresie poradnictwa zawodowego
•    znajomość zagadnień z zakresu poradnictwa zawodowego, w tym metod i narzędzi stosowanych w poradnictwie zawodowym,
•    doświadczenie  w prowadzeniu konsultacji indywidualnych w zakresie poradnictwa zawodowego,
•    doświadczenie  w prowadzeniu zajęć grupowych,
•    umiejętność budowania relacji z klientem,
•    umiejętność pracy w zespole,
•    biegła obsługa komputera (MS Office, w tym Word, Internet, poczta elektroniczna),
•    znajomość języka obcego z obszaru UE,
•    samodzielność, komunikatywność, umiejętność podejmowania inicjatyw, umiejętność redagowania pism, zorientowanie na rezultaty pracy.
Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na w/w stanowisku będzie należało: świadczenie usług w zakresie poradnictwa zawodowego w formie indywidualnej i grupowej, polegające na:
•    udzielaniu indywidualnych i grupowych porad zawodowych,
•    udzielaniu indywidualnych i grupowych informacji zawodowych,
•    opracowywaniu, aktualizowaniu i upowszechnianiu informacji zawodowych,
•    prowadzeniu szkoleń z zakresu realizacji usług rynku pracy,
•    udzielaniu pracodawcom wsparcia w jego rozwoju zawodowym i jego pracowników,
•    wykonywanie badań psychologicznych i innych  z wykorzystaniem narzędzi diagnostycznych stosowanych
w WUP Szczecin,
prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości oraz archiwizacja dokumentacji w zakresie poradnictwa zawodowego, współpraca z innymi wydziałami urzędu oraz innymi instytucjami, w tym instytucjami rynku pracy w zakresie informacji
i poradnictwa zawodowego.
Szczegóły oferty pracy zamieszczone są na stronie http://wup.szczecin.ibip.pl/public/?id=199486

Toruj swoją ścieżkę kariery!

Toruj swoją ścieżkę kariery!

W dzisiejszych czasach nie wystarczy tytuł magistra, by wyróżniać się na tle innych kandydatów. Wymagane są dodatkowe umiejętności, które zdobywać można chociażby przez udział w społeczeństwie obywatelskim – kołach naukowych, stowarzyszeniach i innego typu grupach.

Polsko-Amerykańska Akademia Liderów to kursy dla osób ambitnych, którzy chcą nie tylko zdobywać nowe umiejętności, ale także rozumieć jak działa współczesny świat. Na naszych kursach nauczysz się bardzo ważnych umiejętności praktycznych jak np. autoprezentacji, sztuki przemawiania i perswazji, strategii działania i zarządzania grupą. Z drugiej strony zdobędziesz także podstawy teoretyczne z ekonomii wolnego rynku, polityki i etyki.

Nasi studenci uczestniczą także w egzaminach, a najlepsi absolwenci pojadą zupełnie za darmo na konferencję do Stanów Zjednoczonych!

Zapoznaj się z naszymi kursami:

•    Grassroots Leadearship Academy
Po raz pierwszy w Polsce. Celem kursu jest wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego poprzez kreowanie liderów, którzy posiadają wiedzę na temat strategii zarządzania, sztuki perswazji oraz metodyki działań oddolnych. Opracowany został we współpracy z organizacją Amiercans for Prosperity, która przeszkoliła już tysiące Amerykanów w 30 stanach. Kurs trwa 2 dni (14-15 maja) w Warszawie.

•    Kurs wystąpień publicznych
Profesjonalne szkolenie w zakresie wystąpień publicznych, autoprezentacji i sztuki przemawiania. Zajęcia są prowadzone przez znanego publicystę oraz dziennikarza radiowego i telewizyjnego czołowych Polskich stacji telewizyjnych (TVP, Polsat) i rozgłośni (TOK FM) – Piotra Maślaka. Kurs odbędzie się w Krakowie w weekend 5-6 maja.

•    Kurs online
Nasz flagowy kurs, prowadzony od początku Akademii. Spora dawka informacji z zakresu ekonomii, polityki i etyki, przekazana podczas 15 wykładów, wygłoszonych przez specjalistów w swoich dziedzinach. Zajęcia odbywają się na platformie on-line, co zdecydowanie ułatwia udział osobom, które nie mają czasu na wyjazdy. Kurs startuje 30 kwietnia.

Nie ukrywamy, że naszym celem jest aktywizacja w ramach społeczeństwa obywatelskiego – chcemy by nasi absolwenci rozumieli, że praca na rzecz organizacji samorządowych, ale także działania oddolne, są bardzo ważną częścią każdego systemu państwowego. Społeczeństwo powinno być swoistym „wyłącznikiem bezpieczeństwa” dla naszego rządu, by chronić takie wartości jak wolność gospodarcza i osobista.

Zapisz się do 30 kwietnia na www.akademialiderow.edu.pl

6 miesięczna praktyka jako Junior Duty Manager

Firma rekrutacyjna: ESPA (European Student Placement Agency)
Miejsce pracy: Hotel w Hemel Hempstead (Anglia)
Znajomość języka angielskiego: B2/C1
Wynagrodzenie: 600-700 euro/miesięcznie
Więcej informacji: https://www.facebook.com/espauk

6 miesięczna praktyka jako Junior Operations Manager

Firma rekrutacyjna: ESPA (European Student Placement Agency)
Znajomość języka angielskiego: B2/C1
Wynagrodzenie: 600-700 euro/miesięcznie
Więcej informacji: https://www.facebook.com/espauk

6 miesięczna praktyka w Receptionist and Administration Section

Firma rekrutacyjna: ESPA (European Student Placement Agency)
Znajomość języka angielskiego: B2/C1
Wynagrodzenie: 600-700 euro/miesięcznie
Więcej informacji: https://www.facebook.com/espauk

Praktyki jao Project manager oraz HR&Recruitment Coordinator!

The European Student Placement Agency UK team is happy to communicate that we now have 2 new internships opened that can be an opportunity for your students and recent graduates (alumni). Please, find attached the 2 pdf files with all the information about the vacancies:

1) Project Management Internship
2) HR & Recruitment Coordinator Internship

Also, you can check the information and more in our social nets:
https://www.facebook.com/espauk

https://www.linkedin.com/company/espa-uk

3 nowe miejsca praktyk!

The European Student Placement Agency UK team is happy to communicate that we have now an amazing opportunity in a worldwide company related to automotive and industrial lubricants. They need 8 brilliant candidates in different fields to be part of an “INNOVATION INCUBATOR” team and we believe that your students and recent graduates would like to be part of this amazing opportunity. The fields are:

1)   Engineering Background
2)   Digital Expertise
3)   Environmental Sciences

Please, find attached the pdf files with all the information about this project and do not hesitate contacting us if you need more information or simply want to have a chat about this project.

Also, you can check the information and more in our social nets:
https://www.facebook.com/espauk

https://www.linkedin.com/company/espa-uk

We are very glad to keep growing our partnership with your institution and to help to your students and recent graduates. Of course, do not hesitate contacting us in case you require further information.

ESPA UK
Alejandro Fernández
Placements
European Student Placement Agency Ltd
39 Gay Street, Bath BA1 2NT
t: +44 1225 430642
alex.fernandez@espauk.com
www.espauk.com

Oferty szkoleń i warsztatów

Bezpłatne szkolenie w formie zdalnej

JESTEŚ ABSOLWENTEM LUB WŁAŚNIE KOŃCZYSZ STUDIA WYŻSZE?

Zapraszamy do zapisów na zdalne BEZPŁATNE SZKOLENIE W FORMIE ZDALNEJ w ramach projektu aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością.

 

ARKUSZE KALKULACYJNE Z EDYTORAMI TEKSTU W PRACY BIUROWEJ !

Po pomyślnym ukończeniu szkolenia istnieje możliwość uzyskania ZATRUDNIENIA lub podjęcia STAŻU na stanowiskach zgodnych z tematyką kursu.

OFERUJEMY:

– Przeszkolenie w w/w zakresie
– DODATEK MOTYWACYJNY za każdą godzinę szkolenia
– Bezpłatne materiały
– Na czas szkolenia opłacamy składki na ubezpieczenie oraz
gwarantujemy ubezpieczenie NNW
– Zaświadczenie i CERTYFIKAT
– Po szkoleniu możesz podjąć staż z zatrudnieniem lub zatrudnienie
w obszarach związanych z tematyką szkolenia

OFERTA SKIEROWANA DO:

Absolwentów do 5 lat po ukończeniu szkoły wyższej oraz studentów ostatniego roku studiów wyższych (mgr, lic., inż.) posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, nie będących w zatrudnieniu.

Zainteresowane osoby zapraszamy do przesłania cv na adres 
kielce@ffm.pl  z dopiskiem w tytule „Szkolenie- START KARIERY”

Szczegóły pod nr tel. 739-976-571/ 534 036 447

* Oferta realizowana jest w ramach projektów współfinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

___________________________________

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Oddział Świętokrzyski

 1. Planty 16c/5, 25-502 Kielce

tel.: 534 036 447, 739 976 571

e-mail: kielce@ffm.pl

Projekt Absolwent

Projekt dotacyjny pn. „CZAS NA BIZNES”

Informujemy, iż Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości rozpoczyna nabór (rekrutacja w terminie 17.03.2022 – 31.03.2022) do wzięcia udziału w projekcie dotacyjnym pn. „CZAS NA BIZNES”. Projekt jest skierowany do osób do 30 r. życia z obszaru woj. świętokrzyskiego pozostających bez zatrudnienia (w tym studentów studiów stacjonarnych, którzy są traktowani jako osoby bierne zawodowo). Wsparcie obejmuje dotacje na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe na okres 6 miesięcy (1900 zł/m-c), oraz szkolenie umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia oraz prowadzenia działalności gospodarczej.
Więcej informacji na stronie internetowej
https://www.kswp.org.pl/projekty/dla-bezrobotnych/czas-na-biznes

GOTOWI DO ZMIAN II

Uczestnicy projektu zyskają dostęp do kompleksowej i zindywidualizowanej oferty wspierającej ich w zatrudnieniu (wejściu lub powrocie na rynek pracy) poprzez przygotowanie do podjęcia zatrudnienia.

Co OFERUJEMY?

· WSPARCIE DORADCY ZAWODOWEGO I POŚREDNIKA PRACY

– wsparcie bezpośrednie w podjęciu pracy zgodnie
z wykształceniem i predyspozycjami.

· WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH

Zakres tematyczny WUZ dotyczy m.in.:

– techniki aktywnego poszukiwania pracy – w tym rozmowa kwalifikacyjna i autoprezentacja,
– techniki zarządzania czasem i ustalania priorytetów działań
w kontekście poszukiwania pracy oraz wykonywania pracy
u pracodawcy,
– techniki radzenia sobie ze stresem/pracy pod presją czasu – motywacja i skuteczna realizacja celów zawodowych.

· SZKOLENIA WEWNĘTRZNE (INFORMATYCZNE I ZAWODOWE):

– umożliwiające nabycie kompetencji zawodowych i dopasowanie ich do zapotrzebowania na rynku pracy np.:

„Excel i Word – poz. Podstawowy i Średniozaawansowany”, „Pracownik administracyjno-biurowy”, „Grafik komputerowy”.

·  SZKOLENIA ZEWNĘTRZNE

– szkolenie dla osób wymagających specjalistycznego dokształcania lub zdobycia konkretnych specyficznych uprawnień zawodowych

· KONSULTACJE INDYWIDUALNE Z PSYCHOLOGIEM I PRAWNIKIEM

· WSPARCIE TRENERA PRACY I JOB CRAFTERA

– pomoc w zakresie adaptacji w miejscu pracy,

– podejmowanie działań w celu dostosowania stanowiska pracy do osoby z niepełnosprawnością przy jednoczesnym zachowaniu wymogów określonych przez pracodawcę.

DLA KOGO ?

wiek: 18-65 lat
miejsce zamieszkania: województwa: łódzkie i świętokrzyskie
status zawodowy: osoby nieaktywne zawodowo, bezrobotne lub poszukujące pracy
niepełnosprawność: umiarkowany i znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne

W projekcie nie mogą uczestniczyć osoby na emeryturze oraz osoby, które są uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej
lub pracownikami Zakładu Aktywności Zawodowej.

Korzystanie ze wszystkich form wsparcia jest BEZPŁATNE. Aby skorzystać ze wsparcia Fundacji, konieczna jest wcześniejsza rejestracja.

Osoby chcące uzyskać dodatkowe informacje zachęcamy do kontaktu pod numerem telefonu 508 501 387 lub 508 501 422 e-mail: monika.sobczak@idn.org.pl lub zapraszamy bezpośrednio do Fundacji Aktywizacja, Łódź, ul. Mickewicza 15a (IV p.), domofon nr 11 (budynek obok CH Central).

Projekt „Gotowi do zmian II” jest współfinansowany ze środków PFRON.

Zachęcam również serdecznie do śledzenia i polubienia naszej strony: www.facebook.com/FundacjaAktywizacjaOddzialwLodzi/  z aktualnościami o ofertach pracy, kursach i szkoleniach.

Fundacja Aktywizacja od ponad 27 lat działa na rzecz podnoszenia umiejętności zawodowych i psychospołecznych osób z niepełnosprawnością i wprowadzanie ich na otwarty rynek pracy. W Łodzi Fundacja prowadzi od 2012r. Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, które pomogło już ponad 400 osobom niepełnosprawnym w znalezieniu zatrudnienia.

Polecane strony

Oferty pracy, staży i praktyk dla studentów i absolwentów

Portal porad rekrutacyjnych

Portale z ofertami pracy

Portal Aplikuj.pl - ponad 30000 ofert pracy z całej Polski

Portal dla maturzysty

Portal dla studenta

Portal z ofertami pracy Jobsora

Portal pracuj.pl