bip

Fundacja

Informujemy, że w dniu 31.12.2013 r. została zarejestrowana Akademicka Fundacja Staropolska z siedzibą w Kielcach, przy ul. mjr. Jana Piwnika „Ponurego” 49.
Fundacja rozpoczęła działalność od stycznia 2014 roku.
Cele i zadania fundacji określa statut fundacji.

Fundatorzy Fundacji:
•    Jan Telus
•    Dariusz  Kruk
•    Marta Mosiołek  

Prezesem Zarządu Fundacji została Pani Marta Mosiołek.

Fundusz założycielski :  15.000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) 

KRS: 0000492735 
NIP 9591954924
REGON 260745796
KONTO BANKOWE: 08-1020-2629-0000-9202-0293-3968   

Kontakt: Sekretariat, tel: 41 335 86 90

Więcej informacji na stronie: www.fundacja.stsw.edu.pl