bip

Biblioteka

Godziny otwarcia:

8.00-15.00
w terminach zjazdów

KATALOG ONLINE

KSIĄŻKA ELEKTRONICZNA EBOOK

WIRTUALNA BIBLIOTEKA NAUKI

IBUK LIBRA


Biblioteki w Kielcach, ze zbiorów  których studenci mogą nieodpłatnie korzystać na podstawie legitymacji studenckiej
i indeksu:


Przypominamy, że do użytku studentów i pracowników naukowych uruchomiony jest Serwis IBUK LIBRA.
Aktualizacja tytułów – 1 marca 2024.
Jest to czytelnia on-line podręczników akademickich i książek naukowych w języku polskim.
Elektroniczne wersje książek pogrupowane zostały wg zakresu: nauki ekonomiczne i nauki społeczne.
Korzystanie z serwisu wymaga posiadania konta myIBUK udostępnianego na życzenie czytelników. Książki wykupione przez StSW można czytać przy użyciu komputera domowego po otrzymaniu specjalnego PIN-u i powiązaniu swojego konta indywidualnego IBUK.
Kody PIN IBUK są do pobrania drogą mailową. Swoje dane: nazwisko imię, nr albumu oraz kierunek i miejsce studiowania należy wysłać na adres biblioteka@stsw.edu.pl
Szczegółowe informacje na temat rejestracji i logowania oraz wykaz nieodpłatnych pozycji z poszczególnych dziedzin nauki
znajdują się w zakładce:
Czytelnia internetowa IBUK LIBRA


Biblioteka

BIBLIOTEKA

STAROPOLSKIEJ AKADEMII NAUK STOSOWANYCH w Kielcach

Biblioteka StANS gromadzi głównie zbiory z zakresu nauk społecznych oraz ekonomicznych. Księgozbiór wprowadzany jest do systemu komputerowego „Libra” dostosowanego do obsługi wydziałowych bibliotek uczelnianych. Biblioteka wydziałowa posiada 18 stanowisk komputerowych do obsługi czytelnika, korzystania z bazy danych miejscowych i zasobów bazy w Internecie– służy do tego moduł Libra www.

Księgozbiór z zakresu nauk pedagogicznych i społecznych obejmuje wydawnictwa z dziedziny dydaktyki ogólnej, historii myśli pedagogicznej, pedagogiki ogólnej, społecznej, specjalnej, pedagogiki pracy, rodziny, resocjalizacyjnej, porównawczej, podstaw kształcenia i wychowania, teorii wychowania, badań pedagogicznych, edukacji zdrowotnej i ekologicznej, podstaw rozwoju człowieka, metod badań pedagogicznych, systemów pedagogicznych, patologii społecznych, technologii informacyjnych, języków obcych, prawa i organizacji oświaty, filozofii, psychologii ogólnej, klinicznej, rozwojowej, psychoterapii, socjologii ogólnej, wychowania, rodziny, etyki, antropologii kulturowej, metodologii badań społecznych, pedeutologii, oraz poszczególnych specjalności z zakresu: logopedii, diagnozy i terapii pedagogicznej, resocjalizacji, pracy socjalnej oraz edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, pedagogiki specjalnej. Pozycje z zakresu pedagogiki specjalnej obejmują zagadnienia dotyczące oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki, tyflopedagogiki, pedagogiki resocjalizacyjnej,, terapeutycznej.

Księgozbiór z zakresu nauk ekonomiczno-społecznych obejmuje wydawnictwa
z dziedziny ekonomii, historii myśli ekonomicznej, polityki społecznej i gospodarczej, integracji Polski z UE, organizacji i zarządzania, marketingu, finansów, rachunkowości, bankowość, prawa, ekologii, geografii turystycznej i gospodarczej, gospodarki regionalnej, samorządu terytorialnego, gospodarki mieszkaniowej, nieruchomości, agroturyzmu, ekonometrii, statystyki, matematyki, informatyki, logistyki, socjologii, filozofii, logiki i in.

Księgozbiór z zakresu nauk społecznych i prawnych obejmuje ogólną wiedzę z zakresu zagadnień społecznych i prawnych tworzących podbudowę dla rozumienia istoty bezpieczeństwa wewnętrznego w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej, z zakresu nauk społecznych, praw człowieka i zasad funkcjonowania państwa – jego ustroju i struktury, podziału władzy w państwie oraz zasad funkcjonowania organów państwa, w tym administracji publicznej odpowiedzialnej za bezpieczeństwo wewnętrzne, zasad funkcjonowania instytucji państwa, zakresu zadań administracji publicznej oraz problematyki zarządzania kryzysowego.

Obecne zasoby biblioteki obejmują zbiory tradycyjne – wydawnictwa ukazujące się od 2000 roku, stale aktualizowane oraz zbiory on-line. Zakupy obejmują bieżące wydawnictwa z dziedzin nauki związanych z oferowanymi przez uczelnię specjalnościami.

Księgozbiór biblioteki obejmuje wydania począwszy od 2000 roku – biblioteka powstała wraz z utworzeniem uczelni jako nowa jednostka – nie korzystająca z przekazów innych instytucji.

Cały księgozbiór jest opracowany w formie zbioru zinformatyzowanego. Dla czytelników dostępne są katalogi: alfabetyczny, przedmiotowy, rzeczowy, tytułowy, katalog serii i UKD. Godziny otwarcia biblioteki dostosowane są do potrzeb czytelników.

Czytelnia posiada 18 stanowisk w tym 10 komputerowych z dostępem do Internetu.

Od 2006r decyzją Rektora działa Rada Biblioteczna sprawująca nadzór nad wydatkami i zakupami bibliotecznymi zgodnie z zapotrzebowaniem studentów i kadry naukowej.

w 2011 roku biblioteka wdrożyła bazę OECD iLibrary oferującą dostęp do pełnych tekstów wszystkich elektronicznych publikacji OECD – Organisation for Economic Cooperation and Development. Tematyka tych publikacji jest bardzo szeroka i obejmuje nauki ekonomiczne, społeczne i pokrewne. Studenci mogą przeglądać książki, raporty i tabele z danymi statystycznymi , prognozy, roczniki, bibliografie, czasopisma statystyczne.

Wydziały zamiejscowe mają podpisane umowy z największymi bibliotekami w miastach dysponującymi bogatymi zbiorami z zakresu literatury naukowej.

Biblioteka oferuje również dostęp do różnego rodzaju dokumentów elektronicznych: e-książek, archiwów czasopism polskich, elektronicznych słowników, dostępne zasoby umożliwiają zaspokojenie potrzeb studentów wynikających z procesu kształcenia i działalności naukowej.

Od grudnia 2012 roku uruchomiony jest do użytku studentów i pracowników naukowych Serwis IBUK LIBRA. Jest to czytelnia on-line podręczników akademickich i książek naukowych w języku polskim. Znajdują się tam elektroniczne wersje książek z różnych dziedzin nauki, opublikowanych przez czołowych polskich wydawców. Korzystanie z serwisu wymaga posiadania konta myIBUK udostępnianego na życzenie czytelników w bibliotece wydziałowej w Kielcach. Książki wykupione przez StSW można czytać przy użyciu komputera domowego po otrzymaniu specjalnego PIN-u i powiązaniu swojego konta indywidualnego IBUK z Uczelnią.

Studenci mają możliwość korzystania z Wirtualnej Biblioteki Nauki. Jest to istotne wsparcie w pracach badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych we wszystkich dziedzinach wiedzy i specjalnościach naukowych w Polsce, a także ważna pomoc dla doktorantów i studentów przygotowujących prace dyplomowe. Zasady korzystania z Wirtualnej Biblioteki Nauki znajdują się na stronie internetowej StSW w zakładce Biblioteka.

Do dyspozycji studentów jest również Serwis POLONA, administrowany przez Bibliotekę Narodową, umożliwia on korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej – przeszukiwanie kolekcji, tworzenie własnych kolekcji opartych na zbiorach BN, tworzenie notatek do obiektów, dzielenie się nimi z innymi użytkownikami i komentowanie w serwisach społecznościowych.

Biblioteka ściśle współpracuje z Oficyną Wydawniczą Uczelni działającą od 2 kwietnia 2012 r. Wydaje ona m. innymi serię Zeszytów Naukowych „PEDAGOGIKA BADANIA, DYSKUSJE, OTWARCIA”,”GOSPODARKA i FINANSE” redagowanych przez instytuty: pedagogiczny i ekonomiczny, tematem wiodącym każdego z zeszytów jest inny zakres zagadnień wynikających z treści kształcenia .

Biblioteka gromadzi również publikacje pracowników uczelni, tworząc równocześnie elektroniczną bazę bibliograficzną dokumentującą dorobek piśmienniczy kadry naukowej.

Regulamin biblioteki

Wirtualna Biblioteka Nauki

„Wirtualna Biblioteka Nauki to istotne wsparcie w pracach badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych we wszystkich dziedzinach wiedzy i specjalnościach naukowych w Polsce, a także ważna pomoc dla doktorantów i studentów przygotowujących prace dyplomowe. Wirtualna Biblioteka Nauk”

PRZEJDŹ DO WIRTUALNEJ BIBLIOTEKI NAUKI

Czytelnia internetowa IBUK LIBRA

Nowy IBUK Libra  

Już dziś każdy czytelnik może zobaczyć, jak zmieniła się czytelnia online IBUK Libra. Wciąż na platformie można czytać cała dobę, siedem dni w tygodniu. Wydawnictwo Naukowe PWN potwierdza, że serwis po serii testów, w których brali udział także bibliotekarze, jest gotowy. Zmienia się również wygląd.

Każdy odwiedzający platformę zostanie zapytany o to, czy potrzebuje więcej informacji, czy chce zacząć korzystać. Pojawiają się nowe karty użytkownika. Warto założyć konto w IBUKU Librze, aby cieszyć się w pełni wszystkimi funkcjonalnościami.

Po zalogowaniu będziemy mogli:

– zobaczyć cztery ostatnio czytane książki + książkę miesiąca od PWN;

– zobaczyć wszystkie „książki w moich bibliotekach”, bez potrzeby przełączania się między bibliotekami – opcja dla osób, które korzystają z zasobów dwóch lub większej liczby bibliotek;

– korzystać z karty „moja półka” czyli dodawać do niej wybrane tytuły, czytać czy kopiować opis bibliograficzny do pracy, bez przechodzenia do wirtualnej półki myIBUK;

– przeszukiwać cały zasób IBUKA Libry w karcie „wszystkie książki”, gdzie znajduje się 47 000 tytułów, proponować rozszerzenie zasobu lub znaleźć najbliższą e-czytelnię, w której poszukiwany tytuł jest dostępny.

To wciąż nie wszystko. Więcej informacji nt. platformy i jej funkcjonalności w social mediach  https://facebook.com/PWNNauka

 

Zapraszamy do nowej odsłony IBUKA Libry

https://libra.ibuk.pl/?utm_source=bibl&utm_medium=www&utm_campaign=premiera

Zobacz, jak zmienia się czytelnia online IBUK Libra @PWNNauka. Teraz czytelnicy mogą korzystać z nowych kart użytkownika. Nowe karty to: Wszystkie książki, Książki w moich bibliotekach oraz Moja półka. Możesz założyć konto i korzystać z e-książek 24/7 czytając na komputerze, tablecie czy smartfonie. Zobacz więcej na https://bit.ly/3dIBZJQ

Nowości w Librze możesz śledzić klikając: http://bit.ly/PWNNauka

IBUK Libra zmienia się dla Ciebie. Pod takich hasłem @PWNNauka wprowadza nową odsłonę serwisu. Poza nowym układem graficznym pojawiają się także nowe karty użytkownika, a wśród nich: Wszystkie książki, Książki w moich bibliotekach oraz Moja półka. Warto założyć konto, aby korzystać w pełni z funkcjonalności. Wejdź do platformy IBUK Libra przez stronę https://bit.ly/3dIBZJQ
Nowości w Librze możesz śledzić klikając: http://bit.ly/PWNNauka

Serwis IBUK LIBRA to czytelnia on-line podręczników akademickich i książek naukowych w języku polskim. Znajdziesz tam elektroniczne wersje książek z różnych dziedzin nauki, opublikowanych przez czołowych polskich wydawców. Korzystanie z serwisu wymaga posiadania konta myIBUK i bycia zalogowanym w czasie wykonywania większości operacji. Książki wykupione przez StSW można czytać przy użyciu komputera domowego po otrzymaniu specjalnego PIN-u i powiązaniu swojego konta indywidualnego IBUK z Uczelnią. Zainteresowanych otrzymaniem PIN-u prosimy o wiadomość zatytułowaną: „PIN IBUK”, zawierającą w treści imię i nazwisko oraz numer albumu na adres biblioteka@stsw.edu.pl

Zastosowana w IBUK LIBRA aplikacja do czytania książek działa w oknie przeglądarki internetowej. Nie ma potrzeby instalowania żadnego dodatkowego oprogramowania.

Przeglądarka internetowa musi wspierać standard HTML5. Zalecamy używanie aktualnej wersji Mozilla Firefox, Google Chrome lub Safari. Środowisko IBUK LIBRA działa w przeglądarce Internet Explorer od wersji 10. Starsze wersje IE nie zapewniają wsparcia standardu HTML5 oraz zawierają poważne luki w bezpieczeństwie.

Do prawidłowego działania aplikacji niezbędne jest stabilne połączenie z siecią Internet o przepustowości min. 512kb/s (zalecamy 2Mbps). Należy zezwolić na wykorzystywanie plików cookie oraz JavaScript.

PUBLIKACJE W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Z OBSZARU NAUK EKONOMICZNYCH
PUBLIKACJE W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Z OBSZARU NAUK SPOŁECZNYCH, PEDAGOGIKI
PUBLIKACJE W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Z OBSZARU PSYCHOLOGII, SOCJOLOGII, MEDYCYNY

INFORMACJE I PODPOWIEDZI JAK PORUSZAĆ SIĘ PO PLATFORMIE IBUK LIBRA

PRZEJDŹ DO SERWISU: http://www.libra.ibuk.pl/

Książka elektroniczna ebook

Zasoby biblioteki - Filia w Bochni

Komunikat dotyczący bazy EBSCO

Academic Search Ultimate to najobszerniejsza, najpopularniejsza, wielodziedzinowa pełnotekstowa baza publikacji naukowych. Baza zawiera ponad 9 000 pełnych tekstów czasopism wydawanych w języku angielskim. Połączenie materiałów publikowanych lokalnie z pochodzącymi z całego świata sprawia, że Academic Search Ultimate jest wszechstronnym narzędziem badawczym dla studentów poszukujących obszernego źródła informacji w globalnej perspektywie.

EBSCO Information Services oferuje w ramach licencji krajowej wszystkim instytucjom akademickim i naukowym w Polsce dostęp online do pakietu podstawowego następujących baz danych w języku angielskim. Bazy są dostępne na platformie EBSCOhost i obejmują szeroki zakres dziedzinowy: nauki ścisłe, techniczne, humanistyczne, społeczne, ekonomiczne, biznes oraz nauki medyczne i biomedyczne.

Najbardziej przydatne bazy z obszarów:

  1. nauk ekonomicznych i biznesu – kierunek EKONOMIA i pokrewne – baza Business Source Ultimate.
  2. obszaru edukacyjnego – kierunek PEDAGOGIKA i pokrewne z obszaru edukacji – baza ERIC.
  3. nauk medycznych i o zdrowiu – bazy Health Source: Consumer Edition oraz Health Source: Nursing/Academic Edition.
  4. obszarów ogólnych – ogólna baza pełnotekstowa o nazwie Academic Search Ultimate.

.

Link dla wszystkich baz: https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&custid=ns328914&groupid=main&profile=ehost

Link przydatny dla kierunku PEDAGOGIKA
Link do bazy ERIC: Education Resources Information Center)  https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&custid=ns328914&groupid=main&profile=ehost&defaultdb=eric

Nazwa użytkownika i hasło :

User: sswk      Password: sswzdalnie1!