Projekt "WROTA do KARIERY" - Biuro Projektu: Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych ul. Ponurego Piwnika 49

Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych
w Kielcach informuje że

zakończyła!!!
bezpłatne szkolenia
w ramach projektu
WROTA do KARIERY!!!

   w zakresie:

  1. Zarządzanie Jakością
  2.
Rachunkowość Finansowa
  3.
AutoCad
  4. Zarządzanie Finansami Projektów Unijnych


Szkolenie AutoCAD zakończone było uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu AUTODESK honorowanego w obszarze certyfikowania EMEA (Europe, Middle East, Afica).
Szkolenie Zarządzanie Jakością kończyło się uzyskaniem certyfikatów Asystenta Jakości PCBC
i Pełnomocnika Jakości TUV.
Wszystkie szkolenia zakończyły się egzaminem i wydaniem zgodnie z zasadami określonymi przez MEN zaświadczeń potwierdzających zdobyte kwalifikacje zawodowe.


Szkolenie Zarządzanie Jakością było przeznaczone dla osób posiadających
wykształcenie wyższe.

Preferencje do udziału w szkoleniach Zarządzanie Finansami Projektów Unijnych oraz Zarządzanie Jakością miały osoby z wyższym wykształceniem ekonomicznym!

Szkolenia przeznaczone były dla osób zatrudnionych w zakładach podlegającym procesom adaptacyjnym i modernizacyjnym oraz dla osób pracujących pragnących uzyskać nowy zawód lub uzyskać nowe kwalifikacje.

Szkolenia były całkowicie bezpłatne.
Uczestnicy w trakcie szkoleń otrzymali gorący posiłek. Dla osób spoza Kielc przewidziany był zwrot kosztów dojazdu. Szkolenia odbywały się w systemie weekendowym i wieczorowym.

ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW DOJAZDU

Biuro Projektu:
Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych
ul. Ponurego Piwnika 49
email: wrotadokariery@etins.edu.pl


OGŁOSZENIA

WSZYSTKIE SZKOLENIA ZAKOŃCZYŁY SIĘ
NIE MA JUŻ NABORU


Szanowni Państwo!
Na zakończenie szkolenia, oprócz wręczenia Państwu świadectw udziału,
prosiliśmy Państwa o udzielenie kilku odpowiedzi informując jednocześnie,
że jeszcze raz poprosimy o kilka odpowiedzi.
Są one elementem wspólnego przedsięwzięcia,
jakie za sprawą projektu wspólnie z Panią/Panem zrealizowaliśmy
i do jakiego się zobowiązaliśmy.
Bez Państwa udziału ocena projektów nie jest możliwa.

Prosimy o wypełnienie ankiety, którą pobierzecie Państwo poniżej jako
dokument word lub  plik pdf

Ankietę prosimy odesłać na adres Uczelni lub dostarczyć do biura Projektu (pok. 27).
  

© WSETiNS 2009