dr Wacław Kotliński


Telefon kontaktowy:
Adres poczty elektronicznej: wackot@etins.edu.pl

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

Doktor nauk ekonomicznych (uzyskany w 1997 r. na Akademii Ekonomicznej w Katowicach). Jest autorem ok. 60 artykułów naukowych i referatów prezentowanych na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Jest również autorem i współautorem 5 opracowań książkowych. Jego działalność naukowa koncentruje się na zagadnieniach związanych z turystyką w aspekcie rozwoju regionu oraz analizie wielkości struktury i dynamiki ruchu turystycznego.WSETiNS 2011