Aktualności

Rozpoczęły się praktyki dla pierwszego naboru studentów. W ramach przeprowadzonej rekrutacji wyłoniono grupę 95 studentów, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie. Praktyki odbywają się w 30 placówkach w tym 16 w województwie świętokrzyskim, a 14 w województwie małopolskim. Każdy student odbywa praktykę zgodnie z nowym programem praktyk pedagogicznych.
Równolegle do praktyk odbywanych na terenie ww. placówek, odbywają się wizyty grupowe w różnego rodzaju instytucjach  oraz konsultacje z pedagogiem.