Oficyna Wydawnicza

Szanowni Państwo!

Wydział Pedagogiczny Staropolskiej Szkoły Wyższej  wydaje czasopismo naukowe „Pedagogika. Badania, dyskusje, otwarcia”.  Zapraszamy do lektury  i współpracy przy tworzeniu kolejnych zeszytów.

Zeszyt 1. Globalizacja. Szanse i inspiracje dla wychowania i edukacji
Zeszyt 2. Specyfika pomiaru w badaniach społecznych
Zeszyt 3. Dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Implikacje dla teorii i praktyki
Zeszyt 4. Edukacja, opieka i wychowanie w kontekście zmian ekonomicznych, kulturowych i społeczno-ekonomicznych
Zeszyt 7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Zeszyt 8. Profilaktyka – wsparcie – pomoc – resocjalizacja. Aspekt teoretyczno-praktyczny

Autorów prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami:

1.Deklaracja dotycząca wersji pierwotnej czasopisma
2.Redakcja Zeszytów Naukowych „Pedagogika. Badania, dyskusje, otwarcia”
3.Procedura zabezpieczająca przed zjawiskami „GHOSTWRITING” I „GUEST AUTHORSHIP”
4.Oświadczenie Autorów
5.Zasady publikowania
6.Zasady recenzowania
7.Druk recenzji
8.Recenzenci


Wydział Ekonomiczny wydaje serię Zeszytów Naukowych "GOSPODARKA i FINANSE". Tematem wiodącym każdego z zeszytów jest inny zakres zagadnień ekonomicznych.

Zapraszamy do lektury:

Zeszyt 1. Oblicza kapitałów.
Zeszyt 2. Zarządzanie kryzysowe jako element polityki społeczno-ekonomicznej.
Zeszyt 3. Ekonomiczne aspekty zarządzania jakością.
Zeszyt 4. Rozwój lokalny i regionalny.
Zeszyt 5. Wpływ Unii Europejskiej na rozwój społeczno-gospodarczy Polski i jej regionów - Dekada doświadczeń
Zeszyt 6. Współczesne wyzwania rozwoju społeczno ekonomicznego Polski i Europy
Zeszyt 7. Społeczeństwo, gospodarka, firma w przestrzeni lokalnej i globalnej
Zeszyt 8. Polska i Świat wobec współczesnych wyzwań społeczno-ekonomicznych

oraz do współpracy przy tworzeniu kolejnych zeszytów.

Autorów prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami

  1. Deklaracja dotycząca wersji pierwotnej
  2. Redakcja ZESZYTÓW "Gospodarka i Finanse"
  3. Procedura "ghostwriting"
  4. Oświadczenie autorów
  5. Zasady publikowania
  6. Zasady recenzowania
  7. Druk recenzji
  8. Recenzenci

 

 

Informacja o plikach cookies i RODO